logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ansöka om plats

Nedan finner du information om hur du ansöker om plats i förskola eller pedagogisk omsorg samt uppsägning av plats.


Innan du ansöker

Du kan ansöka om plats så fort ditt barn har fått ett personnummer. Förskolor och pedagogisk omsorg har kontinuerlig intagning under året. Ditt barn kan tidigast börja förskola eller pedagogisk omsorg vid ett års ålder.


Hitta och välj förskola

I Vaxholms stad finns olika förskolor att välja mellan, både fristående och kommunala. Du kan även välja en förskola i annan kommun. Kontakta gärna verksamheterna du är intressad av och se om du kan besöka dem.


Ansök om plats

Ansök till förskola eller pedagogisk omsorg i Vaxholms stads e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I ansökan måste du välja minst tre val av verksamhet. Ansökan registreras med ansökningsdatum och önskat placeringsdatum. Under pågående ansökan kan du ändra önskat placeringsdatum och val av verksamhet utan att köplatsen påverkas. Ändringar görs via e-tjänst.

 

Läs mer om riktlinjer för rätt till plats i förskolan under styrdokumentöppnas i nytt fönster.


Du söker via blankett om du av någon anledning inte kan använda e-tjänst. Kontakta utbildning@vaxholm.se för blankett.


Tacka ja eller nej

Du får erbjudande om plats via e-tjänst. Då behöver du lämna besked om du tackar ja eller nej till platsen inom tio dagar. Du svarar på erbjudandet i e-tjänst. Är ni två vårdnadshavare måste båda samtycka till ansökt plats.


När du tackat ja till ett erbjudande avslutas ansökan. Ny ansökan måste göras om annan plats önskas. Den nya ansökan får ett nytt ansökningsdatum. Om du tackat nej till ett erbjudande behåller ansökan sin plats i kön till övriga alternativ i ansökan. Har endast ett alternativ angetts måste en ny ansökan göras.

Uppsägning av plats

Du säger upp ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg via e-tjänst. Vaxholms stad tillämpar två månaders uppsägningstid, där uppsägningsmånaden räknas som en månad.


Plats i förskola och pedagogisk omsorg upphör per automatik den 31 juli det år barnet fyller sex år, därefter har barnet rätt till fritidshemsplats.


Förskoleplats i annan kommun

Önskar du ansöka till förskola utanför Vaxholms stad ansvarar du för att kontakta den förskola du vill söka till. Detta gäller även vid uppsägning av plats. Vaxholms stad debiterar avgiften vid plats i förskola i annan kommun.


Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med GDPR.

 

Sidan publicerades: 2020-05-14