logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Utveckling och lärande

Digital agenda och IKT 

I Vaxholms stads förskolor strävar vi efter att ta tillvara de digitala verktygens möjligheter och erbjuda en stimulerande, digital lärmiljö för våra barn, med tidsenliga verktyg.


Våra förskolor är väl rustade med I-pads som vi benämner Lärplattor. Med hjälp av det webbaserade verktyget Unikum strävar vi efter att förbättra och förenkla kommunikationen med föräldrar.

Vi kan på ett enkelt och tydligt sätt synliggöra vår verksamhet genom att visa filmer och bilder. Vi kan också använda lärplattan till att förenkla arbetet med dokumentation i UNIKUM genom en app.


I enlighet med förskolans läroplan skapar och kommunicerar vi med hjälp av olika uttrycksformer. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Digitala verktyg och informationsteknik används såväl i skapande processer som i tillämpning. Lärplattan används av förskolans pedagoger för att stimulera lek, kreativitet, språkutveckling, matematisk utveckling och det lustfyllda lärandet samt stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.


Med lärplattorna kan pedagogerna dokumentera och ge återkoppling direkt till barnen. På så sätt blir barnen mer delaktiga och deras inflytande ökar. 

 

Sidan publicerades: 2019-02-18