logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Barnens inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.


Vi ger barnen möjlighet att växa genom att vi ger dem ansvar för olika områden i den dagliga verksamheten. Vi arbetar med att dokumentera barnens lärande och låter barnen vara delaktiga i detta.

Verksamheten utgår från barnens intressen och förmågor. Vi har barnens önskemål och idéer som utgångspunkt i vår planering av projekt, teman och aktiviteter.  

Sidan publicerades: 2019-03-01