logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskola och hem

För oss är föräldrarnas delaktighet i sina barns utveckling viktig och därför eftersträvar vi en god kommunikation.

Förskolornas arbete med barnen sker därför i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.


Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen (Lpfö-98 Läroplan för förskolan) vara med och påverka verksamheten i sitt barns förskola.

Förutom den dagliga kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtal använder vi oss också av det webbaserade verktyget Unikum. Det är ett verktyg med många funktioner så som individuella lär loggar och blogg för förskolornas grupper.