logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Matematik

I våra förskolor ska barnen få utveckla sin förmåga att urskilja, undersöka, uttrycka och använda matematik.

Det kan handla om situationer där det dyker upp behov av att t ex räkna, mäta eller väga eller situationer där det finns verktyg som lockar till att experimentera med t ex mätning.


Det kan också handla om att använda ord som anknyter till mätning. 

 

Att få jämföra och klassificera. Att få hjälp att förstå begrepp men också att utveckla grundförutsättningar för att förstå matematik genom matematiska aktiviteter.

Här följer sex viktiga grundläggande matematiska aktiviteter vi arbetar med i våra förskolor:

Leka

Att utforma och medverka i lekar och spel med mer eller mindre formaliserade regler som alla deltagare måste följa. Barnen får utveckla sin förmåga att tänka hypotetiskt som att förutsäga, gissa, uppskatta eller förmoda vad som skulle kunna hända.

Förklara

Hitta sätt att beskriva och förklara existensen av ett fenomen genom att förklara, motivera och resonera.

Designa

En del av denna aktivitet handlar om att konstruera, skapa och ge form åt något och den andra delen handlar om att beskriva hur något ser ut, alltså vilken form det har.

Lokalisera 

Att Utforska sin egen rumsliga miljö och förklara den med modeller, diagram, ritningar, ord och andra sätt.  Man kan säga att den handlar om hur vi kan svara på frågor om var. Det är ett sätt att koda omvärlden. 

Mäta 

Den handlar om att få utveckla sin förmåga att så småningom kunna svara på frågor om hur mycket. Mätning handlar främst om att jämföra och ordna efter olika kvantiteter och använda ”måttord”.

Räkna 

Att räkna handlar om att hantera frågor om hur många och symbolisera sina svar och upptäckter med t ex tecken eller bilder.

 

Sidan publicerades: 2019-03-01