logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Naturvetenskap och teknik

Vi stimulerar barnens intresse för naturvetenskap genom att ta vara på vår fantastiska utemiljö på förskolegårdar och i skog.

Vi tittar på småkryp och insekter, maskar och växter samt följer vad som händer i naturen under året. Barnen hittar spännande saker som vi ofta tar med oss till förskolan för fortsatt utforskande och undersökande arbete.


Vi ger barnen möjlighet att leka och experimentera med vatten och prövar olika material och deras egenskaper.

Vi undersöker vad som flyter och vad som sjunker, reflekterar över ljus och mörker samt funderar över hur saker fungerar och används. Vi utmanar barnen med frågeställningar som hjälper dem att reflektera och finna lösningar på problem.


Vi inspirerar barnen att upptäcka naturvetenskapliga fenomen som luft, rymd, väder, materials föränderlighet och ämnens olika former och tar hjälp av lekfulla experiment.


Läs gärna om vårt arbete med Grön Flagg genom att välja denna rubrik i menyn till vänster. 

Sidan publicerades: 2019-02-19