logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

När ditt barn går i förskola eller pedagogisk omsorg ska du betala en avgift varje månad. Avgiften gäller från placeringsdatum och betalas den sista dagen varje månad. Du betalar även avgift när barnet är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.


Antal placeringar

Procent av hushållets inkomster

Maximal 2020 avgift per månad

Barn 1 (yngsta barnet)

3 procent

1 478 kronor

Barn 2

2 procent

986 kronor

Barn 3

1 procent

493 kronor

Barn 4 och följande


0 kronor


Ovan visar maximal avgift per månad enligt Skolverkets beräkning för maxtaxa under 2020. Understiger hushållets sammanlagda bruttoinkomst 49 280 kronor/månad har vårdnadshavare rätt till reducerad avgift. Anmälan om inkomstuppgift görs via e-tjänstlänk till annan webbplats.

Öppettider

Ramtiden för förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Detta gäller både kommunala och fristående förskolor i kommunen. Vid behov har verksamheter möjlighet att stänga två dagar per termin för studie- eller planeringsdagar samt en dag per månad från kl 16.00 för arbetsplatsträff.

 

Om vårdadshavare har behov av barnomsorg under tid då enheten stänger sin verksamhet ska detta tillgodoses. Det kan till exempel innebära att erbjuda en tillfällig plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg.

 

Sidan publicerades: 2020-01-15