logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och regler

Från 1 januari 2019 förändras nivån för maxtaxa vilket påverkar avgiften.

Maxtaxa

Om ditt hushåll har en sammanlagd bruttoinkomst som är högre än 

47 490 kronor per månad debiteras maxtaxa. Bruttoinkomst är inkomst före skatt.

I tabellen har vi sammanfattat hur du kan räkna ut hushållets maxtaxa för förskola och familjedaghem. Yngsta barnet i ett hushåll benämns som

Barn 1.

 

Avgifter förskola och familjedaghem (barn 1 - 5 år).

Antal placeringar

Procent av hushållets inkomster

Maximal avgift per månad

Placering 1 (yngsta barnet)

3 procent

1 425 kronor

Placering 2

2 procent

950 kronor

Placering 3

1 procent

475 kronor

Placering 4 och följande


0 kronor


Reducerad avgift

Om ditt hushåll har en sammanlagd bruttoinkomst som är lägre än

47 490 kronor varje månad så kan du ansöka om en lägre avgift.

Det gör du genom att lämna inkomsuppgift och det gör du genom att hushållets gemensamma inkomster registreras i stadens e-tjänsten. Den lägre avgiften börjar gälla från nästkommande månad.

En kontroll kan komma att ske hos arbetsgivare eller Skatteverket.

Regler

 • En plats i förskola, familjedaghem och fritidshem är att betrakta som ett abonnemang och avgiften ska betalas även om barnet är borta på grund av sjukdom, ledighet eller annan anledning. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet.
 • Avgiften gäller från första dagen som platsen är tillgänglig och inskolning börjar
 • Avgiften blir lägre om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen samtidigt.
 • Avgiften minskar med 30 procent den första augusti det året som ditt barn fyller tre år
 • Avgiften blir lägre om den sammanlagda bruttoinkomsten understiger 46 080 kr och hushållets inkomster registrerats i stadens e-tjänst
 • Avgiften ska vara betald den sista dagen i månaden.
 • Avgift betalas varje månad under 12 månader per år
   

Öppettider

Ramtiden för öppethållande i förskolor och annan pedagogisk omsorg i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Detta gäller både de kommunala och de fristående förskolorna i kommunen.


Vi behov har enheterna möjlighet att stänga:

 • två dagar per termin för studie- eller planeringsdagar,
 • en dag per månad från kl 16.00 för arbetsplats- eller planeringsmöte,
 • under skollov/semestertider

 

Om föräldrarna har behov av barnomsorg under tid då enheten stänger sin verksamhet ska detta tillgodoses. Det kan till exempel innebära att erbjuda en tillfällig plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg

 

 

Sidan publicerades: 2019-01-16