logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avgifter och villkor

Från januari 2016 kommer nivån för maxtaxa att förändras till 43 760 kr, vilket påverkar avgiften.

Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar 42 000 kronor i månaden eller mer före skatt. Från januari 2016 kommer nivån för maxtaxa att förändras till 43 760 kr, vilket påverkar avgiften. 

Villkor

  • En plats i förskola, familjedaghem och fritidshem är att betrakta som ett abonnemang och avgiften ska betalas även om barnet är borta på grund av sjukdom, ledighet eller annan anledning. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet.
  • Avgiften gäller från första dagen som platsen är tillgänglig och inskolning börjar
  • Avgiften blir lägre om ditt hushåll har flera barn i barnomsorgen samtidigt.
  • Avgiften minskar med 30 procent den första augusti det året som ditt barn fyller tre år
  • Avgiften blir lägre om den sammanlagda bruttoinkomsten understiger 43760 kr och hushållets inkomster registrerats i stadens e-tjänst
  • Avgiften ska vara betald den sista dagen i månaden.
  • Avgift betalas varje månad under 12 månader per år

Maxtaxa

Om ditt hushåll har en sammanlagd bruttoinkomst som är högre än 43760 kronor per månad ska ni betala maxtaxa. Bruttoinkomst är inkomst före skatt.


I tabellen har vi sammanfattat hur du kan räkna ut hushållets maxtaxa för förskola och familjedaghem. Yngsta barnet i ett hushåll benämns som Barn 1.

Avgifter förskola och familjedaghem (barn 1 - 5 år).

Antal placeringar

Procent av hushållets inkomster

Maximal avgift per månad

Placering 1 (yngsta barnet)

3 procent

1313 kronor

Placering 2

2 procent

875 kronor

Placering 3

1 procent

438 kronor

Placering 4 och följande

 

0 kronor

 

Subventionerad avgift

Om ditt hushåll har en sammanlagd bruttoinkomst som är lägre än 43760 kronor varje månad så kan du ansöka om en lägre avgift.

Det gör du genom att lämna inkomsuppgift och det gör du genom att hushållets gemensamma inkomster registreras i stadens e-tjänsten. Den lägre avgiften börjar gälla från nästkommande månad.

En kontroll kan komma att ske hos arbetsgivare eller Skatteverket.

Dela sidan