logo

Kontakta oss

Besöksadress

Telefon

08-541 709 40

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Pedagogisk omsorg

Familjedaghemmen i Vaxholm är det gemensamma namnet på våra kommunala familjedaghem.

Verksamheten bedrivs till största delen utomhus med tydligt fokus på läroplansmålet "Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande". Lpfö98 reviderad 2010

 

Vår personal har fått "I Ur och Skur"-utbildning i Friluftsfrämjandets regi.

Även i övrigt följer Familjedaghemmen förskolans läroplan och personalen samverkar med förskolorna i Vaxholms stad. Enheten hör till Vaxholm västra förskoleområde.


Familjedaghemmens kontor finns i den röda stugan bredvid Ullbergska gården och förskoleområdets kontor en trappa upp i Ullbergska gården.


Vill Du/Ni träffa oss finns vi i Ullbergska parken på tisdagsförmiddagar, övrig tid oftast någonstans ute i Vaxholms vackra natur.


Förskolechef: Katarina Wedin

E-postadress: katarina.wedin@vaxholm.se

Telefonnummer: 08 541 709 17


Kontakta familjedaghemmen:

Ann-Charlotte Sjöstedt, 08- 522 427 86

E-postadress: ann-charlotte.sjostedt@vaxholm.se


 

Sidan publicerades: 2019-05-02