logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Fristående förskolor

I Vaxholm finns förskolor med olika inriktning och som drivs på olika sätt. Det är också möjligt att välja en förskola i en annan kommun.

 

Vaxholms stad har fem fristående förskolor. De fristående förskolorna är på samma sätt som de kommunala förskolorna öppna för alla barn.


De följer också samma riktlinjer som de kommunala förskolorna när det till exempel gäller öppettider, kö, erbjudande av plats samt avgifter.  Vaxholms stad har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen. I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser kring kommunens tillsynsansvar.

Att ansöka om en plats i en fri-stående förskola sker via Vaxholms stads e-tjänst.

 

Sidan publicerades: 2019-01-22