logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kommunala förskolor

I Vaxholm finns sex kommunala förskolor av olika storlek, från tre till sex avdelningar. Vi har en hög ambition och arbetar aktivt för att skapa pedagogiskt stimulerande lärandemiljöer för ett livslångt lärande. 

Vaxholms stad har sex kommunala förskolor indelade i två områden; Vaxö/Resarö och Vaxö/Rindö. Områdena leds av två rektorer och samarbetet mellan områdena är stort.


Vi har gemensamma utvecklingsprojekt och samarbetsytor för att säkra en likvärdig förskola oavsett förskoletillhörighet. Under 2019/2020 arbetar vi exempelvis med språk och kommunikation genom Skolverkets utbildning Läslyftet.

Vaxö/Resarö


Rektor: Barbro Nyström

E-postadress: barbro.nystrom@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-522 426 20


Biträdande rektor, förskolan Båten: Liselotte Asplund

E-post: liselotte.asplund@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-522 427 70


Biträdande rektor, Ytterby och Överby förskola: Anna Justin Sjöholm

E-postadress: anna.justin.sjoholm@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-522 426 49


Vaxö/Rindö

Rektor: Katarina Wedin

E-postadress: katarina.wedin@vaxholm.se 

Telefonnummer: 08-541 709 17


Biträdande rektor: Annika Fogelström

E-postadress: annika.fogelstrom@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 708 63


Administratör: Ulrika Bengtsdotter Lind

E-postadress: ulrika.bengtsdotter.lind@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 709 18


 

Sidan publicerades: 2020-08-02