logo

Kontakta oss

Besöksadress

Telefon

08-541 709 40

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Pedagogisk omsorg

Familjedaghemmen i Vaxholm är det gemensamma namnet på våra kommunala familjedaghem.


Personalen har fått " I Ur och Skur"-utbildning i Friluftsfrämjandets regi, www.frilufts.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och verksamheten bedrivs till största delen utomhus med tydligt fokus på läroplansmålet:

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande". Lpfö98 reviderad 2010


Även i övrigt följer Familjedaghemmen förskolans läroplan och personalen samverkar med förskolorna i Vaxholms stad. Enheten hör till Vaxholm västra förskoleområde.


Samverkan är också förutsättningen för ett fungerande vikariesystem.


Familjedaghemmens kontor finns i den röda stugan bredvid Ullbergska gården och förskoleområdets kontor en trappa upp i Ullbergska gården.


Vill Du/Ni träffa oss finns vi i Ullbergska parken på tisdagsförmiddagar, övrig tid oftast någonstans ute i Vaxholms vackra natur.


Förskolechef: Lill-Britt Mohall

E-postadress:lillbritt.mohall@vaxholm.se

Telefonnummer: 08 541 709 40


Kontakta familjedaghemmen:

Agneta Lampinen, 08- 522 427 88

E-postadress: agneta.lampinen@vaxholm.se

Ann-Charlotte Sjöstedt, 08- 522 427 86

E-postadress: ann-charlotte.sjostedt@vaxholm.se