logo

Kontakta oss

Besöksadress

Lekhagens förskola
Hamngatan 54
Vaxholm

Telefon

08-522 427 36

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Blåbäret språkförskoleavdelning

slideshow:Nej
slidestart: Nej

  • $altdesc

    Joel Bixo

Fotograf  

Blåbäret är en integrerad språkförskoleavdelning som omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav eller generell språkstörning och 8 barn med typisk tal- och språkutveckling. Den språkliga profilen genomsyrar arbetet med alla barnen på Blåbäret.Vi jobbar med:

  • språklig profilering för samtliga barn på avdelningen
  • pedagogisk dokumentation och barns delaktighet
  • små barngrupper med hög personaltäthet
  • tecken som alternativ och kompletterande kommunikation i vardagen
  • anpassad kommunikation utifrån barnens behov
  • logopedisk behandling och fortlöpande bedömning av kommunikation, språk och tal för barnen med språkliga svårigheter
  • pedagogik som är inspirerad av Reggio Emilia utifrån läroplanen


Dagarna på språkförskoleavdelningen innehåller självklart lek, samling, utflykter, gymnastik, sång och skapande aktiviteter. Personalen arbetar tillsammans för att stödja barnens kommunikation och lärande. Genom att använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, bildstöd, anpassat tal och genom att hjälpa barnet att hitta en tydlig struktur i vardagen optimerar vi alla barns språkutveckling, samtidigt som vi har väldigt roligt tillsammans!

 

Vi som jobbar här:

Sofi Berg von Linde, förskollärare och arbetslagledare

Bibi Staaff, språkansvarig förskollärare

Lena Pike, förskollärare

Emma Pettersson, leg. Logoped

 

Förskolechef: Katarina Wedin

E-postadress:katarina.wedin@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 709 17

Biträdande förskolechef: Annika Fogelström

E-postadress:annika.fogelstrom@vaxholm.se

Telefonnummer: 08-541 708 63

 

Nyheter


Dela sidan