logo

Kontakta oss

Besöksadress

Lägergatan 9
Vaxholm

Telefon

08 - 541 709 65

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Skolråd

Vaxögruppen är ett forum för samverkan mellan vårdnadshavare och skola. Här behandlas frågor av övergripande karaktär.


 Syftet med Vaxögruppen

  • att vara ett samarbetsorgan mellan skola, vårdnadshavare och elever
  • att utbyta erfarenheter, information och kunskaper
  • att tillsammans verka för att skolan skall bli så bra som möjligt
  • att gemensamt hitta lösningar
  • att hjälpas åt att ge information till hemmen
  • att hitta former för hur elevers och vårdnadshavares inflytande kan öka
  • att vårdnadshavare kan fungera rådgivande i viktiga beslut som rör skolan
  • att se vårdnadshavare som resurs


Vi träffas i skolans personalrum två gånger per termin. I Vaxögruppen deltar två föräldrarepresentanter från varje klass samt rektor och representanter från personalen på skolan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

 

Sidan publicerades: 2019-08-26