logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskoleklass

1 januari 2018 blev förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barnet har skolplikt redan från det år barnet fyller sex år. Skollagens regler om närvaro och ledighet gäller därför även i förskoleklassen.

Förskoleklass är barnets första år i skolan. Ditt barn erbjuds plats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Du ansöker om skolplacering i januari/februari samma år.

 

Verksamheten i förskoleklass pågår cirka tre timmar per dag. Om ditt barn behöver omsorg även på eftermiddagen söker du plats på skolans fritidshem. Det är gratis att gå i förskoleklass, men det är en avgift för placeringen på fritidshemmet.

Ansökan om placeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fritidshem

 

Vad styr verksamheten?

Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. I förskoleklassens uppdrag ingår att:

 

  • stimulera elevers utveckling och lärande
  • förbereda eleverna för fortsatt utbildning
  • utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

Sidan publicerades: 2019-05-16