logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Förskoleklass

Skolval för barn som fyller sex år 2018 genomfördes under januari och februari månad. Under april månad får du bekräftelse om ditt barns skolplacering.

Din rätt att önska skola

Alla barn som är folkbokförda i Vaxholm har en grundplacering i en av Vaxholms kommunala skolor. Vaxholms stad strävar efter att tillgodose elevens eget val av skola så långt det är möjligt.

I det fall där det finns fler sökande än vad skolan kan ta emot så sker prioriteringar utifrån Riktlinjer för mottagande av barn i Vaxholms stads kommunala grundskolor.

Så här gör du skolvalet

Du registrerar ditt önskemål om skolplacering under E-tjänst och blanketter. Det räcker med att en av vårdnadshavarna registrerar själva skolvalet. Båda vårdnadshavarna behöver däremot ha e-legitimation för att kunna följa skolvalsprocessen i systemet.

Om du önskar fritidshem

I Vaxholm erbjuds alla barn fritidshem från förskoleklass upp till årskurs 6. Ansökan om fritidshemsplats registreras i samband med skolvalet. Fritidshemsverksamhet är avgiftsbelagd och maxtaxa tillämpas.

Om du väljer en friskola eller en skola utanför Vaxholm

Du som registrerar ett skolval som inte är Vaxholms stads behöver också kontakta skolan för att ansöka om plats. Kommuner och fristående skolor har egna kö- och antagninsregler. Du behöver alltid informera Vaxholms stad om vilken skola du väljer att låta ditt ban gå i, eftersom vi tillämpar skolpeng.

Om du har skyddad identitet

Familjer med skyddade uppgifter ska inte genomföra skolvalet via e-tjänsten. För ansökan och ytterligare information, ring Utbildningsförvaltninge på telefon 08-541 708 00.

Vad händer om du inte gör ett val?

Om en elev inte kan få något av sina val tillgodosedda, sker en placering vid den närmaste kommunala skola som kan erbjuda plats. Det gäller även om barnets vårdnadshavare inte har gjort något aktivt val.

Antagningsordning

Antagningsordningen gäller från och med 4 april 2016.
Huvudprincipen är att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. I de fall där det finns fler sökande till skolan än det finns platser gäller antagningsordningen nedan:


1. Elever som har längre än 2 km till alternativ skola.
2. Elever med särskilda skäl.
3. Elever som har syskon på önskad skola.
4. Elever som har störst relativ närhet till önskad skola.

 

Klicka här för att komma till Vaxholms stads riktlinjer för mottagande av elever i Vaxholms stads grundskolor.PDF


Klicka här för att se exempel på antagningsordning.PDF

 

Beslut från Skolinspektionen har visat att närhetsprincipen alltid ska gå före andra prioriteringsgrunder som upptagningsområde, särskilda skäl eller syskonförtur.


Detta innebär att alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, vilket innebär att ingen elev kan garanteras plats eller förtur till den närmaste skolan. Kommunen behöver beakta avståndet till fler än en skola då en elev ska beredas plats i förskoleklass samt sätta detta i relation till andra elevers motsvarande avstånd.


Att närhetsprincipen går före andra prioriteringsgrunder innebär att ingen kan garanteras plats till en skola även om eleven har syskon på skolan.
För mer detaljerad beskrivning av antagningsordning se riktlinjerna i informationsrutan till höger.