logo

Kontakta oss

Besöksadress

Ingenjörvägen 1
Vaxholm

Telefon

08-541 708 64

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontakt och personal

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, vill bidra till skolutveckling eller ge oss beröm!

Kontaktuppgifter till skolan:


Telefon:
08-541 708 64

E-post:
kronangsskolan@vaxholm.se


Vem kan du kontakta i olika frågor?

Lärare: när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen mm


Mentor: Trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten, likabehandlingsärenden.


Specialpedagoger/speciallärare: frågor om särskilt stöd.

 

Kurator sepideh.tehrani.hatami@vaxholm.se: stödsamtal, kamratskap, oro mm


Skolpsykolog lisa.bohman@vaxholm.se: psykisk ohälsa, oro, utredningar, problematisk frånvaro mm


Skolsköterska ylva.falkman@vaxholm.se: vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn, hörsel mm


Studie- och yrkesvägledare maria.konkell@vaxholm.se frågor om gymnasiet, meritvärde, antagning till gymnasiet, prao (åk 8), val av språkval, motivationssamtal mm


IT pedagog och IT stödjare anna.sundgren@vaxholm.se och daniel.plastrougi@vaxholm.se: datorer, Gleerup, sociala medier, dataavtal och försäkringar, Unikum, 0365 mm


Adm utvecklingsledare iro.rosback@vaxholm.se: ansökan om plats, schema, caféverksamheten, bibliotek, Skola24 mm


Biträdande rektor ann-sofie.fernmo@vaxholm.se ansvarar för åk 7-9. Kontaka Ann-Sofie när det gäller ledigheter, betyg, förhållningssätt, trivsel, SBD-dagar, elevråd, elevens val mm


Rektor asa.hager@vaxholm.se: Skolövergripande frågor. Det kan t.ex gälla skolråd, verksamhetens mål, arbetsmiljö mm


Skolledning

Åsa Häger, rektor, asa.hager@vaxholm.se
Ann-Sofie Fernmo, bitr rektor, ann-sofie.fernmo@vaxholm.se
Iro Rösbäck, adm utvecklingsledare, iro.rosback@vaxholm.se

Johan Edström, förstelärare, johan.edstrom@vaxholm.se

Fredrik Fjällström, förstelärare, fredrik.fjallstrom@vaxholm.se

Anna Sundgren, IT pedagog, anna.sundgren@vaxholm.se

Inga Höglund, förstelärare, inga.hoglund@vaxholm.se

 

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2019-04-13