logo

Kontakta oss

Besöksadress

Ingenjörvägen 1
Vaxholm

Telefon

08-541 708 64

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontakt och personal

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, vill bidra till skolutveckling eller ge oss beröm!

Kontaktuppgifter till skolan:


Telefon:
08-541 708 64

E-post:
kronangsskolan@vaxholm.se

 

Vem kan du kontakta i olika frågor?

Lärare: när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen mm


Mentor: Trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten, likabehandlingsärenden.

 

Specialpedagoger/speciallärare: frågor om särskilt stöd.

Kurator sepideh.tehrani.hatami@vaxholm.se: stödsamtal, kamratskap, oro mm

 

Skolpsykolog lisa.bohman@vaxholm.se: psykisk ohälsa, oro, utredningar, problematisk frånvaro mm

 

Skolsköterska ylva.falkman@vaxholm.se: vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn, hörsel mm

 

Studie- och yrkesvägledare maria.konkell@vaxholm.se frågor om gymnasiet, meritvärde, antagning till gymnasiet, prao (åk 8), val av språkval, motivationssamtal mm

 

IT pedagog och IT stödjare anna.sundgren@vaxholm.se och daniel.plastrougi@vaxholm.se: datorer, Gleerup, sociala medier, dataavtal och försäkringar, Unikum, 0365 mm

 

Adm utvecklingsledare iro.rosback@vaxholm.se: ansökan om plats, schema, caféverksamheten, bibliotek, Skola24 mm

 

Biträdande rektor ann-sofie.fernmo@vaxholm.se ansvarar för åk 7-9. Kontaka Ann-Sofie när det gäller ledigheter, betyg, förhållningssätt, trivsel, SBD-dagar, elevråd, elevens val mm

 

Rektor asa.hager@vaxholm.se: Skolövergripande frågor. Det kan t.ex gälla skolråd, verksamhetens mål, arbetsmiljö mm

 

Skolledning

Åsa Häger, rektor, asa.hager@vaxholm.se
Ann-Sofie Fernmo, bitr rektor, ann-sofie.fernmo@vaxholm.se
Iro Rösbäck, adm utvecklingsledare, iro.rosback@vaxholm.se

Johan Edström, förstelärare, johan.edstrom@vaxholm.se

Fredrik Fjällström, förstelärare, fredrik.fjallstrom@vaxholm.se

Anna Sundgren, IT pedagog, anna.sundgren@vaxholm.se

Inga Höglund, förstelärare, inga.hoglund@vaxholm.se

Helana Saarnak, svenska, helena.skaarnak@vaxholm.se


Lärlag 7

7A: Jeannetthe Diaz, spanska, jeannetthe.diaz@vaxholm.se

7A: Lee Williams, Idrott, lee.williams@vaxholm.se

7B: Maria Åkesson, spanska, maria.akesson@vaxholm.se

7B: Julia Melander, musik, julia.melander@vaxholm.se

7C: Marie Lundholm, Ma/No/Tk, marie.lundholm@vaxholm.se

7C: Erik Drakenberg, tk, erik.drakenberg@vaxholm.se

7D: Daniel Plastrougi, eng, daniel.plastrougi@vaxholm.se

7E: Inga Höglund, ma/no/tk, inga.hoglund@vaxholm.se

7F: Peter Sporre, so, peter.sporre@vaxholm.se

7F: Helana Saarnak, svenska, helena.skaarnak@vaxholm.se

 

Lärlag 8

8ABC: Júlía Sigurdardóttir, mentor, julia.b.sigurdardottir@vaxholm.se

8DEF: Caroline Lignerkrona, mentor, caroline.lignerkrona@vaxholm.se

Carola Stenehäll, ma/no/tk, carola.stenehall@vaxholm.se

Pascale Sjöberg Ribordy, man/no/tk, pascale.sjoberg.ribordy@vaxholm.se

Charlotte Northman-Alm, sv/fr,

charlotte.northman-alm@vaxholm.se

Cecilia Vinskär, sv/fr, cecilia.vinskar@vaxholm.se

Anders Backman, idrott, anders.backman@vaxholm.se

Anna Sundgren, IT-pedagog och textilslöjd, anna.sundgen@vaxholm.se

Johan Edström, so, johan.edstrom@vaxholm.se

Tatjana Schwarz, eng, tatjana.schwarz@vaxholm.se

Rebecca Thomsson, idrott, rebecca.thomsson@vaxholm.se

Anders Olsson, speciallärare, anders.olsson@vaxholm.se

 

Lärlag 9

9A: Johan Törnqvist, bild, johan.tornqvist@vaxholm.se

9A: Dan Pierre, idrott, dan.pierre@vaxholm.se

9B: Fredrik Fjällström, ma/no, fredrik.fjellstrom@vaxholm.se

9C: Irene Tegelmark, hkk, irene.tegelmark@vaxholm.se

9C: Lena Gustavsson, svenska, lena.gustavsson@vaxholm.se

9D: Niklas Szeplaky, so, niklas.szeplaky@vaxholm.se

9E: Anna Bodin, ma/no/tk, anna.bodin@vaxholm.se

9E: Monika Fischer Andberg, textilslöjd, monika.fischer.andberg@vaxholm.se

Katarina Jakobsson, bild, katarina.jakobsson@vaxholm.se

My Olsson Birgersson, träslöjd, my.olsson.birgersson@vaxholm.se

Ilmar Reinans, tyska, ilmar.reinans@vaxholm.se

Louise Grönberg, Hkk, louise.gronberg@vaxholm.se

Ingela Degerfeldt, specialpedagog, ingela.degerfeldt@vaxholm.se

 

Elevhälsogruppen

Heidi Wagner Nottberg, speciallärare åk 7, heidi.wagner.nottberg@vaxholm.se

Anders Olsson, specialpedagog åk 8, anders.olsson@vaxholm.se

Ingela Degerfeldt, specialpedagog åk 9, ingela.degerfeldt@vaxholm.se

Lisa Bohman, skolpsykolog, lisa.bohman@vaxholm.se

Maria Konkell, studie- och yrkesvägledare, maria.konkell@vaxholm.se

Ylva Falkman, skolsköterska, ylva.falkman@vaxholm.se

Sepideh Tehrani Hatami, kurator, sepideh.tehrani.hatami@vaxholm.se


Verksamhetsstöd

Iro Rösbäck adm utvecklingsledare, iro.rosback@vaxholm.se

Mikaela Lundberg, caféterian, mikaela.lundberg@vaxholm.se

Maria Sundvall, biblioteket, maria.sundvall@vaxholm.se

Stefan Tjäder, vaktmästare, stefan.tjader@vaxholm.seE-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

 

Sidan publicerades: 2018-11-26