logo

Kontakta oss

Besöksadress

Telefon

08-54170864

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Specialkost

Specialkost kan erbjudas till barn/elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller till barn/elever som på grund av andra skäl behöver anpassad kost.

För att få specialkost på grund av medicinska skäl, andra orsaker som t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, andra diagnoser eller andra skäl där läkarbedömningen är att maten behöver anpassas efter barnets/elevens särskilda behov krävs intyg utfärdat av hälso-och sjukvårdspersonal tillsammans med ifylld ansökan Ansökan om specialkost av medicinska skäl eller annat särskilt skäl.


Vid önskemål om laktosreducerad kost rekommenderas först en prövoperiod på 14 dagar, därefter krävs en utvärdering. Skolsköterskan kontaktas om barnet skall fortsätta med denna kost. På förskolan kontaktas förskolechefen. Ansökan görs på blankett Ansökan om laktosreducerad kost.

Vid ansökan av annan specialkost som kan tillhandahållas d.v.s.  vegetarisk-, eller mat fri från fläsk, nöt, och blodmat behövs inget intyg från hälso-och sjukvården. Detta ansöks om på blanketten Ansökan om annan specialkost.

 

Vi kan inte erbjuda halal-, kosher- eller veganmat utan i stället rekommenderas vegetarisk mat.


Mer information finns i dokumentet "Information Specialkost" under relaterad information. 

 

Anmälan om specialkost

Kommunen ska tillhandahålla näringsriktiga måltider till de barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav enligt 10 kap. 10 § (2010:800) på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten.

 

För att säkerställa att ditt barn får rätt kost, serveras specialkost av medicinska skäl endast till de barn/elever som har en ifylld ansökan och ett aktuellt intyg utfärdat av hälso-och sjukvården. Se ovan.


Det är vårdnadshavares ansvar att fylla i och lämna in anmälan samt intyg för aktuell specialkost till enheten samt ge information. När köket har fått all information, kan specialkosten tillhandahållas.


Ny Ansökan om specialkost av medicinska skäl eller annat särskilt skäl skall lämnas varje år i början av höstterminen. Ett nytt aktuellt intyg från hälso- och sjukvården lämnas vid förändrat behov och i samband med att barnet börjar förskoleklass, årskurs 4 och 7.


Laktosintolerans är mycket ovanligt hos små barn. Hos personer med ärftlighet för laktosintolerans minskar produktionen av enzymet laktas oftast under skol- eller ungdomsåren. Laktasbrist kan uppträda tillfälligt i samband med en skada i tarmslemhinnan som vid obehandlad glutenintolerans (celiaki) eller vid tarminfektioner. När skadan har läkt återkommer laktasenzymet.


Misstänker du laktosintolerans, uppsök alltid läkare så att allvarligare tillstånd inte missas. För fullständigt laktosfri kost görs ansökan på blanketten Ansökan om specialkost av medicinska skäl eller annat särskilt skäl och ett intyg från hälso- och sjukvården krävs.


Vid laktosintolerans tål man en viss mängd laktos. Hur mycket man tål varierar, men de flesta kan dricka åtminstone en deciliter mjölk dagligen utan symtom. Vi erbjuder laktosreducerad kost, vilket innebär att vi erbjuder laktosfri mjölk att dricka och annan kost när maten innehåller stora mängder mjölk som t.ex. lasagne, pannkakor och risgrynsgröt.


Vid önskemål om laktosreducerad kost rekommenderas först en prövoperiod på 14 dagar, därefter krävs en utvärdering. Skolsköterskan kontaktas om barnet skall fortsätta med denna kost. På förskolan kontaktas förskolechefen. Ansökan görs på blankett Ansökan om laktosreducerad kost.


Nötallergi

Vid en nöt/jordnötsallergi med risk för svårare reaktioner och där man även i hemmet undviker livsmedel med märkningen ”kan innehålla spår av…” fylls detta i på blanketten Ansökan om specialkost av medicinska skäl eller annat särskilt skäl och ett intyg från hälso- och sjukvården krävs. Om man däremot hemma äter livsmedel med märkning ”kan innehålla spår av..” och endast undviker livsmedel där nötter/jordnötter finns med som en ingrediens behövs inget intyg då det inte förekommer nötter, mandel eller sesamfrö i den mat som serveras i skolan eller förskolans lokaler.


Avanmälan

Avanmälan av specialkost ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost eller vid byte av förskola/skola. Vid byte av förskola/skola ser vårdnadshavare till att blanketten flyttas till nästa verksamhet.

 

Har du frågor kontakta kostchef Margareta Andersson, margareta.andersson@vaxholm.se alternativt skolsköterskan på respektive skola.

 

Sidan publicerades: 2019-05-02