logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontaktuppgifter till skolan

 Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, beröm eller vill bidra till skolutveckling!

Vem kan du kontakta i olika frågor?

Lärare (se adress nedan) kontaktar du när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen, trygghet, utvecklingssamtal, föräldramöten.

Utvecklingsledare fritids (magnus.haaparanta@vaxholm.se) kontaktar du när det gäller frågor om fritids.

Speciallärare (evalena.ander@vaxholm.se, carolina.ingemarsdotter@vaxholm.se, anna.skagersjo@vaxholm.se)

kontaktar du när det gäller frågor om särskilt stöd.

 

Kurator (gunilla.ehrler@vaxholm.se)  kontaktar du när det gäller stödsamtal, kamratskap, oro.

Skolpsykolog (age.kempe@vaxholm.se) kontaktar du när det gäller psykisk ohälsa, oro, utredningar.

Skolsköterska (chaterine.boden@vaxholm.se) kontaktar du när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare, medicinska frågor.


Kanslist (pia.haaparanta@vaxholm.se) kontaktar du när det gäller ansökan om plats, Skola24 samt om du inte vet vem du ska kontakta.

Vaktmästare (pontus.mauritzon@vaxholm.se) kontaktar du när det gäller uthyrning av lokaler.

Biträdande rektor andreas.forsmark@vaxholm.se

Rektor christina.persson@vaxholm.se


Lärare:
Fa
:charlotta.andemark@vaxholm.se

Fb liselott.karlsson@vaxholm.se

Fc carina.sundin@vaxholm.se


1a ann-louise.rosen@vaxholm.se

1b kristine.saurwein@vaxholm.se

1c frida.bjorken@vaxholm.se

Årskuslärare 1 frida.magnusson@vaxholm.se2a maria.Valgma@vaxholm.se

2b  karolina.brunkhorst@vaxholm.se

2c katarina.carlsson.margell@vaxholm.se

Årskuslärare 2 birgitta.syren@vaxholm.se3a lena.norrby.adolfsson@vaxholm.se

3b gunilla.sandgren@vaxholm.se

3c saila.wallen@vaxholm.se

Årskuslärare 3 johan.nilsson.poltronieri@vaxholm.seÅk. 4 susanne.lundqvist@vaxholm.se, linda.sjolund@vaxholm.se, ann-marie.carell@vaxholm.se

 

Åk. 5 tomas.kallbom@vaxholm.se, per.johansson@vaxholm.se, martin.roos@vaxholm.se, christel.augustsson@vaxholm.se

 

Åk. 6 emelie.haaparanta@vaxholm.se, may.linde@vaxholm.se, katherine.angelo.hanly@vaxholm.se, anders.barkengren@vaxholm.se

 


Idrott och hälsa andreas.haaparanta@vaxholm.se, martin.roos@vaxholm.se, johan.nilsson.poltronieri@vaxholm.se

Slöjd anette.lindberg@vaxholm.se, patrik.carlsson@vaxholm.se

Musik lisa.lindebergh@vaxholm.se

 

Språk Åk. 6 tina.assmuseneriksson@vaxholm.se, isabel.soria.del.rio@vaxholm.se, annika.ahlstrom.sterner@vaxholm.se, peter.kiehm.beck@vaxholm.se

 

Hem- och konsumentkunskap

lena.rubin@vaxholm.se, louise.gronberg@vaxholm.se


 

  

 

Sidan publicerades: 2018-11-26