logo

Kontakta oss

Besöksadress

Östra kasernvägen 1
Vaxholm

Telefon

Kontor 08-522 426 15
Frånvarotelefon 08-522 42613
Förskoleklass 08-522 426 12

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kontakt och personal

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, vill bidra till skolutveckling eller ge oss beröm!

Mailadresser till all personal fornamn.efternamn@vaxholm.se


Behöver du nå oss snabbare ring telefonnummer: 08 522 426 15 med möjlighet till direkt svar eller meddelande på telefonsvarare.

Vem kan du kontakta i olika frågor?


Rektor: T.ex. när det gäller skolövergripande frågor. Det kan t.ex gälla verksamhetens mål, arbetsmiljö, skolsamråd mm
ann.lisinski@vaxholm.se
08-522 426 15


Skoltaxi: 08-632 90 50


Frånvaro: Vi skola 24:s webb alternativt skola 24

0515-777137


Ämneslärare: T.ex. när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen.


Klasslärare/Mentor: T.ex. när det gäller trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten, likabehandlingsärenden.

(mail: fornamn.efternamn@vaxholm.se)


Specialpedagog/speciallärare: T.ex. när det gäller frågor om särskilt stöd.
helene.hellstrom@vaxholm.se


Kurator: T.ex. när det gäller stödsamtal, kamratskap, oro.
charlie.enquist@vaxholm.se
08-522 427 79


Skolsköterska: T.ex. när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn, hörsel.
annelie.hedengren@vaxholm.se
08-522 427 90


IT -ansvarig: T.ex. när det gäller datorer, dataavtal och försäkringar,
anne-sofie.nasman@vaxholm.se


Trygghetsgruppen: Anne-Marie Ögren, Charlie Enquist, Ann Lisinski

Monica Lind


Lärare/pedagoger 

Klasslärare/Mentorer och ämneslärare
F-klass Nyckelpigan: Anne-Marie Ögren, Eva Sund

Klass 1: Åse Larsson, NO åk 2
Klass 2: Anna Alexis, Bild åk 4-6, Förstelärare, Unikum
Klass 3: Monica Lind
Klass 4: Micaela Ericsson, idh åk f-3, Förstelärare            
Klass 5: Anne-Sofie Näsman, IT-ansvarig
Klass 6: Tomas Hansson, Ma åk 4 & 6, NO åk 4-6 

Idr: Björn Landberg åk 4-6

Mu: Klara Rylander

Sl tm/tx Carina Jansson åk 3-6


Fritids Nyckelpigan 08-522 426 12: 
F-klass-åk 1

Anne-Marie Ögren

Eva Sund

Madeleine Johansson


Fritids Lupinen/Klubban 08-522 426 11:
Åk 2-3 / Åk 4-6
Pia Johansson Söderström

Carina Jansson

Abdoulie Ndow

Olle Frunck

 

Sidan publicerades: 2019-08-28