logo

Kontakta oss

Besöksadress

Johannesbergsvägen 2
Vaxholm

Telefon

08-541 709 58

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Planer och styrande dokument

Alla skolor i Sverige måste följa styrdokument som gäller i skolan t.ex. skollag och läroplan. Styrdokumenten beskriver hur skolans verksamhet ska se ut och skötas


Skollag

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras barns, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Skollagen beskriver också skolans och huvudmannens ansvar för verksamheten. Skollagen beslutas av riksdagen.

Läroplan

Läroplanen är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av den. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling4.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.


 

 

 

Sidan publicerades: 2018-11-26