logo

Kontakta oss

Besöksadress

Lägergatan 9
Vaxholm

Telefon

08 - 541 709 65

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Organisation

Vaxö skolas arbetslagKontaktuppgifter till skolan:

 

Telefon:
08-541 708 64
E-post:
vaxoskola@vaxholm.se

Mailadresser till personal: förnamn.efternamn@vaxholm.se
 
Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål, vill bidra till skolutveckling eller ge oss beröm!

 

 

Vem kan du kontakta i olika frågor?


Ämneslärare: T.ex. när det gäller undervisning, betyg, läxor, prov, anpassningar i undervisningen.
Mentor: T.ex. när det gäller trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten, likabehandlingsärenden.

(mail: fornamn.efternamn@vaxholm.se)
Specialpedagog: T.ex. när det gäller frågor om särskilt stöd.
helen.atteman@vaxholm.se
08-541 709 68
Kurator: T.ex. när det gäller stödsamtal, kamratskap, oro.
charlie.enquist@vaxholm.se
08-522 427 79
Skolsköterska: T.ex. när det gäller vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn, hörsel.
annelie.hedengren@vaxholm.se
08-522 427 90
IT pedagog och IT stödjare: T.ex. när det gäller datorer, Gleerups, sociala medier, dataavtal och försäkringar, Unikum, O365.
pia.eklund@vaxholm.se
08-522 427 26
Expedition: T.ex. när det gäller ansökan om plats, schema, Skola24.
lotta.sundin@vaxholm.se
08-541 709 65
Rektor: T.ex. när det gäller skolövergripande frågor. Det kan t.ex gälla skolråd, verksamhetens mål, arbetsmiljö mm
charlotta.skarelius@vaxholm.se
08-522 426 52


Personal 

 

Mentorer
Klass FA: Helena Ahlberg
Klass 1A: Maria Hedmark
Klass 2A: Jessika Granqvist
Klass 2B: Linda Ewertzh
Klass 3A: Åsa Rikardsson Fundin      
Klass 3B: Lotta Lekberg Melz
Klass 4A: Johanna Näsman               
Klass 4A: Pia Brovold                         
Klass 5A: Annelie Törnqvist
Klass 5A: Karin Ronder
Klass 6A: Pia Eklund
Klass 6B: Hanna Håkansson

 

Övriga lärare:
Matematik: Bo Tingman
SO och svenska: Katarina Hallin
Idrott: Martin Lundqvist                                   
Musik: Joakim Viklund
Hemkunskap: Louise Grönberg, Lena Rubin
Spanska: Annika Ahlström Sterner
Tyska: Peter Kiehm-Beck
Franska: Maria Hedmark
Trä och metallslöjd: Carina Jansson 
Textilslöjd: Susanne Valstad Dupuy 
Förberedelseklass/SVA: Eva Tidemalm
Svenska/SVA/Bibliotek: Margareta Leinås

 

Resurser - Förskollärare - Fritidspedagoger - Barnskötare
Resurs 1A:  Karin Taliaferro, Hiba Al-taie
Resurs 2A: Maria Kariis, Kajsa Johansson
Resurs 2B: Otto Bûhlmann
Resurs 3A: Tobias Rosengren, Kristin (Kicki ) Lindell
Resurs 3B: Cissi Sterner    
Resurs 4A: Eleonor Ljungfeldt  
Resurs 4A: Mia Larsson  
Resurs 5A: Monica Klerehag 
Resurs 6A: David Törnqvist  
Resurs FA: Anneli Gustafsson

 

Matsalen: Margaretha Kutzner
Vaktmästare: Göran Örjebo

 

Fritids Gladan:
F-klass + Åk2 samt morgonfritids/stängning för F-3:
08-541 709 67
Monica Klerehag
Otto Bühlmann
Anneli Gustafsson
Maria Kariis
Hillevi Broström

 

Fritids Viggen:
Åk 1: 08-522 426 10
Åk 3: 08-541 709 77
Karin Taliaferro
Cissi Sterner
Hiba Al-taie
Kicki Lindell
Tobias Rosengren
Monica Kalchgruber
Anna Lydner

 

Fritidsklubben Storstugan:
Åk 4-6: 08-541 708 87
David Törnqvist
Kajsa Johansson
Mia Larsson
Eleonor Ljungfeldt


 

Sidan publicerades: 2018-11-26