logo

Kontakta oss

Besöksadress

Lägergatan 9
Vaxholm

Telefon

08 - 541 709 65

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Kvalitet och utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.


Vår ambition är att synliggöra för vårdnadshavare och elever vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa planera, följa upp, analysera och dokumentera skapar vi förutsättningar för att utveckla utbildningen, lärmiljöer och elevhälsoarbete. I vårt systematiska arbete har vi lagt fokus på:

 

  • Innehåll - vad som styr verksamheten mål, krav och riktlinjer utifrån skollag, förordningar, läroplaner samt verksamhetsmål på kommunal samt lokal nivå.
  • Processer – som tydliggör samverkan, dialog, insatser och ansvarsfördelning
  • Metoder – som gör det möjligt att mäta resultat som exempel enkäter, observationer och dokumentation. Våra metoder skapar en strategi för förbättring från analys till utveckling via handlingar och åtgärder.

 

Sidan publicerades: 2018-11-26