logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Skolplacering och skolbyten

Alla barn som är folkbokförda i Vaxholm har en grundplacering i en av Vaxholms kommunala skolor. Ansökningsperioden för skolplacering läsåret 2019/2020 är just avslutat. 

Din rätt att önska skola

 Vaxholms stad strävar efter att tillgodose elevens eget val av skola så långt det är möjligt.

I det fall där det finns fler sökande än vad skolan kan ta emot så sker prioriteringar utifrån Riktlinjer för mottagande av barn i Vaxholms stads kommunala grundskolor.

Antagningsordning

Antagningsordningen gäller från och med 4 april 2016.
Huvudprincipen är att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. I de fall där det finns fler sökande till skolan än det finns platser gäller antagningsordningen nedan:


1. Elever som har längre än 2 km till alternativ skola.
2. Elever med särskilda skäl.
3. Elever som har syskon på önskad skola.
4. Elever som har störst relativ närhet till önskad skola.

Klicka här för att se exempel på antagningsordning.länk till annan webbplats

Beslut från Skolinspektionen har visat att närhetsprincipen alltid ska gå före andra prioriteringsgrunder som upptagningsområde, särskilda skäl eller syskonförtur.


Detta innebär att alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, vilket innebär att ingen elev kan garanteras plats eller förtur till den närmaste skolan. Kommunen behöver beakta avståndet till fler än en skola då en elev ska beredas plats i förskoleklass samt sätta detta i relation till andra elevers motsvarande avstånd.


Att närhetsprincipen går före andra prioriteringsgrunder innebär att ingen kan garanteras plats till en skola även om eleven har syskon på skolan.
För mer detaljerad beskrivning av antagningsordning se riktlinjerna i informationsrutan till höger.


Elever som ska börja i årskurs 7

Elever som ska börja i årskurs 7 och idag går på en kommunal skola i Vaxholm behöver inte ansöka om skolbyte om ni planerar att barnet ska gå på Kronängsskolan nästa läsår.

Om eleven idag går på en skola utanför kommunen eller på fristående skola i Vaxholm och planerar att börja på Kronängsskolan nästa läsår behöver ett skolbyte göras. Det gör du via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om eleven idag går på en kommunal skola inom kommunen och inför nästa läsår planerar att börja på en skola utanför kommunen behöver ett skolbyte genomföras eftersom vi tillämpar skolpeng. Det gör du via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Önskemål om skolbyte under läsåret

För dig som är nyinflyttad eller för dig som önskar byta skola under pågående läsår kan skola tillgodoses i mån av plats. För att skolpeng ska utbetalas till rätt skola behöver du som förälder lämna uppgift om skolplacering. Gå till E-tjänsten för att ansöka om skolplacering under pågående läsår. Skolans rektor i den mottagande skolan beslutar om antagning.


Om du önskar fritidshem

I Vaxholm erbjuds alla barn fritidshem från förskoleklass upp till årskurs 6. Ansökan om fritidshemsplats registreras i samband med skolvalet. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxa tillämpas.


Fristående skola eller skola utanför Vaxholm

Alla elever har rätt att välja en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Föräldrarna får själva ta kontakt med den skola de vill välja för information om antagning och platstillgång. För att kommunen ska utbetala ersättning till rätt skola behöver du som förälder lämna uppgift om skolbyte i e-tjänsten.


Så här gör du skolvalet

Du registrerar ditt önskemål om skolplacering via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det räcker med att en av vårdnadshavarna registrerar själva skolvalet. Båda vårdnadshavarna behöver däremot ha e-legitimation för att kunna följa skolvalsprocessen i systemet. Du får bekräftelse om skolplaceringen i mars.


Vad händer om du inte gör ett val för ditt barn som ska börja förskoleklass?

Om en elev inte kan få något av sina val tillgodosedda, sker en placering vid den närmaste kommunala skola som kan erbjuda plats. Det gäller även om barnets vårdnadshavare inte har gjort något aktivt val.


Tidigare skolstart

Skollagen ger möjlighet för kommunen att erbjuda yngre barn att börja i skolan. Men det är ingen lagstadgad rättighet. Om du som förälder vill att ditt barn ska börja skolan ett år tidigare ska du ansöka om skolplacering i e-tjänsten. Rektor på mottagande skola avgör om barnet kan börja i skolan ett år tidigare.


Om du har skyddad identitet

Familjer med skyddade uppgifter ska inte genomföra skolvalet via e-tjänsten. För ansökan och ytterligare information, ring Utbildningsförvaltninge på telefon 08-541 708 00.

 

 

Sidan publicerades: 2019-04-09