logo

Kontakta oss

Besöksadress

Test

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Önskemål om skolplacering

Under januari och februari ansökte vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass, årskurs 1 (men som tidiagare inte gått i förskoleklass) samt årskurs 7 om skolplacering. Under april får du bekräftelse om ditt barns skolplacering via brev.

Önskemål om skolbyte under läsåret

För dig som är nyinflyttad eller för dig som önskar byta skola under pågående läsår kan skola tillgodoses i mån av plats. För att skolpeng ska utbetalas till rätt skola behöver du som förälder lämna uppgift om skolplacering. Gå till E-tjänst och blanketter för att ansöka om skolplacering under pågående läsår. Skolans rektor i den mottagande skolan beslutar om antagning.

Antagningsordning

Antagningsordningen gäller från och med 4 april 2016.
Huvudprincipen är att barnet ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. I de fall där det finns fler sökande till skolan än det finns platser gäller antagningsordningen nedan:


1. Elever som har längre än 2 km till alternativ skola.
2. Elever med särskilda skäl.
3. Elever som har syskon på önskad skola.
4. Elever som har störst relativ närhet till önskad skola.

  

Klicka här för att se exempel på antagningsordning.länk till annan webbplats

 

Beslut från Skolinspektionen har visat att närhetsprincipen alltid ska gå före andra prioriteringsgrunder som upptagningsområde, särskilda skäl eller syskonförtur.


Detta innebär att alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, vilket innebär att ingen elev kan garanteras plats eller förtur till den närmaste skolan. Kommunen behöver beakta avståndet till fler än en skola då en elev ska beredas plats i förskoleklass samt sätta detta i relation till andra elevers motsvarande avstånd.


Att närhetsprincipen går före andra prioriteringsgrunder innebär att ingen kan garanteras plats till en skola även om eleven har syskon på skolan.
För mer detaljerad beskrivning av antagningsordning se riktlinjerna i informationsrutan till höger.

 

Val av skola utanför Vaxholms stad

Alla elever har rätt att välja en fristående skola eller en skola i en annan kommun. Föräldrarna får själva ta kontakt med den skola de vill välja för information om antagning och platstillgång. För att kommunen ska utbetala ersättning till rätt skola behöver du som förälder lämna uppgift om skolbyte genom att fylla i blankett Anmälan om skolgång.

 

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Utbildningsförvaltningen. De kan ge dig mer information och ta emot din ansökan på lämpligt vis.

 

Tidigare skolstart

Skollagen ger möjlighet för kommunen att erbjuda yngre barn att börja i skolan. Men det är ingen lagstadgad rättighet. Om du som förälder vill att ditt barn ska börja skolan ett år tidigare ska du ansöka om skolplacering i e-tjänsten. Rektor på mottagande skola avgör om barnet kan börja i skolan ett år tidigare.