logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Betyg

Höstterminen 2011 fick vi ett nytt betygssystem i Sveriges grundskolor och gymnasium.


Betygsystemet har tydligare betygskriterier vilket ska leda till en mer rättvis betygsättning och göra det lättare för eleverna och deras vårdnadshavare att följa upp.

 

Den nya betygskalan är sexgradig, så kallad A–F. De sex betygstegen är därmed A, B, C, D, E och F, där A är den högsta och E är den lägsta godkända nivån. F är ett icke godkänt betyg, och innebär att eleven inte har klarat av kunskapskraven för godkänt. I gymnasiesärskolan delar lärarna dock endast ut de fem betygsstegen för godkänt (A–E).


Om lärarna saknar underlag för att sätta ett betyg, till exempel på grund av att en elev har haft för hög frånvaro för att få godkänt, så sätter läraren ett streck istället för ett betyg. Det innebär att en elev varken är godkänd eller icke godkänd. 


Det finns endast betygskriterier angivna för betygsstegen A, C och E i varje ämne. Målen för dessa betygssteg är likadana i hela Sverige, och fungerar så här:

  • En elev måste uppfylla alla kunskapskrav för betyg C samt en övervägande del av kunskapskraven för betyg A för att få betyget B.
  • En elev måste uppfylla alla kunskapskrav för betyg E samt en övervägande del av kunskapskraven för betyg C för att få betyget D. 
  • Betygstegen B och D innebär att en elev har möjlighet att få betygsteget ovanför vid nästa betygsättning.

Hur betygsätts eleverna?

Lärarna har till uppgift att betygssätta eleverna kvantitativt, det vill säga baserat på hur mycket en elev kan om ett ämne. Läraren gör en helhetsbedömning av elevens kunskaper och jämför med betygskriterierna. Sedan bedömer läraren vilka betygskriterier eleven uppfyller baserat på syftet och det centrala innehållet i ett ämne. 


Varje ämne har en kursplan där Skolverket har formulerat syftet med ämnet genom att beskriva hur det bidrar till en elevs utbildning. Kursplanen redogör även för det du kommer att få lära dig samt vilka begrepp som måste ingå i en kurs. Be gärna om kursplanen för din gymnasieutbildning för att få reda på mer om vad du måste kunna för att få de olika betygen. Observera att alla elever har rätt att känna till och förstå kunskapskraven i varje ämne.

Gymnasiebetygets värde

Varje betygsteg har ett värde. Betyget A har värdet 20, vilket är högst. Därefter sjunker värdet med 2,5 för varje betygssteg, vilket ger betyget B värdet 17,5, betyget C värdet 15, betyget D värdet 12,5 och betyget E värdet 10. Eftersom betyget F inte är godkänt så har det värdet 0. Se en översikt över betygens värde i tabellen nedan.


Betygens värde

A = 20 

B = 17,5

C = 15

D = 12,5

E = 10

F = 0


 

Sidan publicerades: 2019-03-06