logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ekonomi, Studiebidrag

Gymnasieelever som studerar heltid kan få studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiebidraget är 1250 kr per månad och betalas ut i efterskott varje månad, oftast den sista vardagen i månaden.


Centrala studiestödsnämnden (CSN) betalar ut studiebidraget ut till en vårdnadshavare om en elev är under 18 år. Från och med 18-årsdagen är det istället eleven själv som får bidraget. Studiebidraget betalas ut så länge eleven studerar heltid, till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

 

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år så kan du istället få studiemedel i form av bidrag och lån om du studerar på gymnasium, Komvux eller folkhögskola. Hur mycket studiemedel du får beror på hur gammal du är, om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Utbetalningarna är vanligtvis högre i början av terminen och lägre i slutet, beroende på när din termin slutar.


För att bli beviljad studiemedel måste du dessutom uppfylla ett antal krav. Till exempel måste du studera halvtid eller mer, lämna studieförsäkran i början av varje termin samt ha tillräckligt många godkända studieresultat. Vänligen observera att du har särskilda regler om du inte har ett svenskt medborgarskap, eftersom CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

 

Sidan publicerades: 2019-03-06