logo

Kontakta oss

Besöksadress

Norrbergsskolan
Hamngatan 54

Telefon

08-541 708 84

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Regler och avgifter

Avtal om plats ska tecknas före tredje lektionen. Saknas undertecknat avtal efter tre lektioner upphör platsen.

Terminsavgift betalas från terminens start och avgift för uppsagd eller avbruten termin återbetalas inte.


Elever från och med årskurs 7 kan få en 30 minuter lång
lektion mot en förhöjd terminsavgift. Se aktuell prislista nedan.Avgiftsreducering

OBS! Nya regler:

Reducering av avgiften ges med 10 % på totalt fakturerat belopp när beloppet överstiger 3 000 kr per termin. Avgiftsreducering gäller ej vuxenelever.

Avgifter

Avgiften avser 26 lektionstillfällen per läsår för instrument, sång och rockskola och 24 lektionstillfällen per läsår för kör och teater.
 
Lektioner kan ibland ställas in på grund av utbildning av personal, konserter eller andra evenemang där läraren behöver medverka.
 
Om antalet lektioner för instrumental-/sångelev understiger 26 försöker läraren i första hand att ta igen lektionen. Om detta inte är möjligt regleras avgiften. Oftast blir det dock fler lektioner än 26 på ett läsår.Verksamhet

Kostnad per termin

Instrument och sång

1 650 kronor

Instrument och sång 30 min (från och med årskurs 7)

2 475 kronor

Instrumenthyra

400 kronor

Ensemble och orkester

950 kronor*

Kör

400 kronor

Rockskola

950 kronor*

Dramalek för barn 5–6 år

950 kronor

Barn- och ungdomsteater 7–19 år

1 150 kronor

* Avgiftsfritt om du spelar ett instrument.

 

 

Vuxenundervisning i mån av plats: 270 kr per gång (30 minuter).

Dela sidan