logo

Kontakta oss

Besöksadress

Ingenjörvägen 1
Vaxholm

Telefon

08-541 708 80

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Teater och drama

Kulturskolan har grupper i drama och teater för barn och ungdomar mellan 7 och 21 år.

Det finns lediga platser i vissa grupper, i annat fall sätts du upp på kölista. Anmäl dig på webben eller mejla Kulturskolan om du har frågor!

Schema för dramaundervisningen

Tisdagar

Åk 1: 14.00-15.00 (många platser kvar)

Åk 3: 15.00-16.00 (gruppen full)

‘Åk 4-5: 16.15-17.15 (gruppen full)

Åk 7: 17.20-18.20 ( enstaka platser lediga)

Åk 8-9: 18.20-19.20 ( platser lediga)

 

Onsdagar

Åk 2: Kl.14.15-15.15 (enstaka platser lediga)

Åk 5: Kl. 15.15-16.15 (gruppen full)

Åk 4: Kl.16.40-17.40 (gruppen full)

Åk 6: Kl. 17.40-18.40 (lediga platser)    


 

Dramalek/barnteater 7–12 år

Årkurs 1 har dramalek på höstterminen där vi utgår från äventyrs-, drama- och sagolekar. I trygg och liten grupp får vi träna oss på att spela teater inför varandra. På vårterminen sätter vi upp en föreställning utifrån barnens egna idéer och roll-val. Föreställningen spelas upp för släkt och vänner.

 

Från åk 2, det vill säga från att barnen är 8 år, lär vi oss om teaterns olika former med övningar och lek som grund. Vi jobbar med gruppdynamik, tränar koncentration, röst, att våga, kroppsmedvetenhet, rollgestaltning och att uttrycka olika känslor på scen. Vi pedagoger utgår från elevernas idéer och skriver ofta egna manus. När barnen blir äldre kan vi ibland använda oss av redan färdigskrivna pjäser, eller material, från kända och okända författare. Terminerna avslutas för det mesta med en föreställning. Åk 1-3 har sina uppspel i Dramasalen på Kronängsskolan och när barnen blivit äldre och hörs bättre flyttar vi in deras uppspel till skolans stora aula.


Ungdomsteater/drama 13–18 år

Med utgångspunkt från både eget och redan skrivet material lär vi oss mer olika roller och rollframställningar. Vi analyserar, improviserar, arbetar med olika personlighetstyper och känslouttryck. Vi tränar koncentration, röst, lyhördhet, och om gruppen vill avslutar vi med en föreställning.


Lärare

Christina Nilsson, auktoriserad dramapedagog

Matilda Rydh Håkansson, teaterpedagog

Micke Nilsson, dramaassistent


 

 

Sidan publicerades: 2018-08-30