logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Enkäter i förskolan

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur föräldrar upplever förskolan.

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur föräldrar upplever förskolan. Undersökningen vänder sig till alla föräldrar med barn i förskola, både i kommunal och fristående verksamhet.


Enkäten är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Resultatet bidrar till den helhetsbedömning som görs. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.


 

Sidan publicerades: 2019-03-04