logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Enkäter i grundskolan och fritidshemmet

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur elever och föräldrar upplever skolan.

 

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur elever och föräldrar upplever skolan. Undersökningen vänder sig till elever och föräldrar i åk 2, 5 och 8.


Enkäten är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Resultatet bidrar till den helhetsbedömning som görs. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse. 

Sidan publicerades: 2019-03-19