logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Enkätresultat- föräldrar och elever

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur elever och föräldrar upplever skolan.

Vaxholm gör årliga brukarunder-sökningar som visar hur elever och föräldrar upplever skolan. Undersökningen vänder sig till elever och föräldrar i åk 2, 5 och 8.


Enkäten är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Resultatet bidrar till den helhetsbedömning som görs. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.

Resultat 2016Dela sidan