logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vaxholms stads elever placerar sig i topp i SKL:s Öppna jämförelser 2018

Vaxholms stads elever placerar sig i topp i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) årliga nationella undersökning ”Öppna jämförelser – Grundskola 2018”. Här följer en redovisning för årskurs 9, 6 och 3.

Årskurs 9

I årets ”Öppna jämförelser - Grundskola 2018” har det skett en uppgång för elever i årskurs 9 i kunskapsresultaten i landet i stort, där 76 procent klarar kunskapskraven i år jämfört med 74 procent 2017.


För elever i årskurs 9 folkbokförda i Vaxholm (både kommunala och fristående skolor) klarade 92,6 procent kunskapskraven i alla ämnen, dvs. minst betyget E, jämfört med 84,2 procent 2017. För Kronängsskolans del var det 94,5 procent av eleverna som klarade kunskapskraven. Nationellt kom Vaxholm på andra plats av landets 290 kommuner, tätt efter Mörbylånga och Danderyd som delade förstaplatsen med 93.9 procent, se figur nedan.

Kunskapskrav Vaxholm 2018

Figur 1. Jämförelse per kommun 2018: Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%).


Vaxholms sammanlagda meritvärde 2018 blev 261 jämfört med 241 år 2017 (340 är max). Det placerar Vaxholm på en delad fjärdeplats med Vellinge. Det är en förbättring med åtta platser från föregående år. Danderyd ligger högst i landet med 276 i meritvärde. För vår kommunala skola Kronängsskolan så blev meritvärdet 256,9.

Meritvärde Vaxholm 2018

Figur 2. Jämförelse per kommun 2018: Elever i åk 9 meritvärde.


Även vad gäller andel behöriga elever till gymnasiet står sig Vaxholm bra nationellt med en sjätte plats, 95,7 procent av eleverna som är folkbokförda i Vaxholm är behöriga. 2017 låg det på 92,5 procent. För Kronängsskolans elever så klarade 97,7 procent gymnasiebehörighet.


Det som är extra glädjande är att de faktiska resultaten står sig även när man har tagit hänsyn till socioekonomiska kriterier i de modellberäknade resultaten som SKL har tagit fram tillsammans med SCB. I de modellberäknande resultaten viktas elevernas skolprestationer mot socioekonomiska kriterier som kön, föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever, elever med okänd bakgrund och ekonomiskt bistånd.


Årskurs 6
97,9 procent av Vaxholms stads elever i årskurs 6 (kommunala och fristående skolor) klarade kunskapskraven i svenska, det vill säga fick minst betyget E. Det placerar eleverna på en tredje plats nationellt efter Danderyds elever (98,7 procent) och eleverna i Essunga kommun (98 procent). I matematik kom Vaxholms stads elever på plats fem, med 97,3 procent som klarade kunskapskraven. I engelska klarade 96,3 procent av Vaxholms stads elever kunskapskraven, vilket placerade eleverna på en nionde plats nationellt. För Vaxholms kommunala skolor, se figur 3 nedan.


Årskurs 3
84 procent av Vaxholms stads elever i årskurs 3 deltog och klarade alla delprov i matematik. Det är en klar förbättring jämfört med 71 procent föregående år. Nationellt kom Vaxholm på en sjunde plats. Eleverna i Sotenäs kommun kom på första plats (100 procent) och i Danderyd klarade 86 procent av eleverna alla delprov. Jämför vi de kommunala skolorna kom Vaxholm och Danderyd på en delad fjärde plats i landet med 85 procent av eleverna som klarade alla delprov.


Beträffande de nationella proven i svenska för årskurs 3 kom Vaxholm på plats tolv i landet med totalt 85 procent av alla elever som klarade alla delprov. Arjeplog kom på första plats (100 procent). Bland kommunerna i Stockholms län kom tre kommuner före Vaxholm: Danderyd (91 procent), Nacka (86 procent), och Lidingö (86 (procent). Vid jämförelse med enbart kommunala skolor fick Vaxholm och Täby samma resultat, 85 procent av eleverna klarade alla delprov.


Vaxholms kommunala resultat - plats 2 i landet för åk 9

Kronängsskolans sammanvägda resultat för åk 9 - uppnått kunskapsresultat 94,5 procent, meritvärde 256,9, andel behöriga till gymnasiet 95 procent*, samt avvikelsen från det modellberäknade värdet (socioekonomiska faktorer) - landade i en andraplats bland landets 290 kommuner efter Storfors kommun (jämförelse mellan kommunala skolor). Det är en upphämtning av 37 placeringar från föregående år och det är bäst i Stockholms län.


Nedan presenteras en sammanfattning av kommunens kommunala skolor, årskurs 6 och 9. Det är även uppdelat på flickor och pojkar samt för riket. Färgerna visar hur resultaten i kommunen förhåller sig till övriga kommuner. Grön färg betyder att kommunvärdet på nyckeltalet hör till de 25 procent av kommunerna med högst värde i förhållande till de andra kommunerna. Gul färg får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. 


*Om antalet elever som inte är behöriga till gymnasiet är mellan en till fyra personer så visas andel behöriga som 95 procent enligt SKL. För Vaxholms stads del så var det så få som inte var behöriga så att det faktiska resultatet blev 97,7 procent behöriga elever till gymnasiet.

Sammanfattning kommunala skolor 2018

Figur 3. Sammanfattning av Vaxholms kommunala skolors resultat 2018.

 

För mer information: Christina Björkenvall, verksamhetscontroller,

E-post: christina.bjorkenvall@vaxholm.se.

 

Sidan publicerades: 2018-12-22