logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Klagomål och synpunkter

Har du klagomål på någon av våra verksamheter? Då vill vi veta det. Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Utbildningsförvaltningens klagomålshantering

Utbildningsförvaltningen arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga. Om förskolan, skolan eller fritidshemmet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, vänligen kontakta oss. 

 

Du kan kontakta utbildningsförvaltningen via telefon, e-post, fax, post eller digitalt formulär (se nedan).

 

E-post: utbildning@vaxholm.se.

Fax: 08-541 331 74.

Postadress: Vaxholms stad, utbildningsförvaltningen, 185 83 Vaxholm.

 

Så behandlas din synpunkt/ditt klagomål:

  • Synpunkter och klagomål som inkommer till utbildningsförvaltningen dokumenteras och registreras av respektive handläggare.

 

  • Synpunkter och klagomål som inkommer till förskolor och grundskolor, eller till annan verksamhet, dokumenteras av respektive enhet och skickas vidare till utbildningsförvaltningen centralt för registrering.

 

  • Eventuella åtgärder som vidtas, samt vem som är ansvarig, dokumenteras.

 

  • Utbildningschefen informeras omgående om ett ärende rör mobbning eller kränkande behandling. Om du önskar göra en anmälan om kränkande behandling eller mobbning, gå in här.

 

  • Utbildningsförvaltningen sammanställer alla inkomna synpunkter och klagomål och redovisar till barn- och utbildningsnämnden en gång per år.

 

Det du skickar in till oss blir allmän handling

I princip all post och e-post som skickas in till förvaltningen blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

 

Meddelanden som innehåller sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut.

 

En sekretessprövning görs alltid vid en begäran om att ta del av allmän handling.


 Digitalt formulär för att skicka in synpunkt/klagomål

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Vill du bli kontaktad? *
Multiple selection