logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Lov och ledigheter

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Montessoriskolan brukar följa samma tider, se deras webbplats för mer information.

 

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Datum för påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna).

Vårterminen 2018

 • Terminens första dag 9 januari (tisdag)
 • Sportlov v 9 (26 februari - 2 mars)
 • Studiedag 19 mars
 • Påsklov v 14 (30 mars - 6 april)
 • Lovdag 30 april
 • Lovdag 11 maj
 • Studiedag 29 maj
 • Terminens sista dag 15 juni (fredag)

 

Utöver ovanstående kommer även två studiedagar läggas till under vårterminen, datum är ej beslutade än.

  

Höstterminen 2018

 • Terminens första dag 21 augusti (tisdag)
 • Höstlov v 44 (29 oktober - 2 november)
 • Terminens sista dag 21 december (fredag)

 

Vårterminen 2019

 • Terminens första dag 8 januari (tisdag)
 • Sportlov v 9 (25 februari - 1 mars)
 • Påsklov v 16 (15 april - 18 april)
 • Lovdag 1 maj
 • Studiedag 29 maj
 • Lovdagar (helgdag+lovdag) 30-31 maj
 • Lovdagar (helgdag+lovdag) 6-7 juni
 • Terminens sista dag 13 juni (torsdag)

 

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

 

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

 

Blankett: LedighetsansökanPDF

 

Montessoriskolan Vaxholm som är en fristående skola har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Dela sidan