logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Enkätresultat föräldrar

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur föräldrar upplever förskolan.

Vaxholm gör årliga brukarundersökningar som visar hur föräldrar upplever förskolan. Undersökningen vänder sig till alla föräldrar med barn i förskola, både i kommunal och fristående verksamhet.


Enkäten är en metod av flera som används för att följa upp och utvärdera verksamheterna mot de mål som finns i förskolans läroplan. Resultatet bidrar till den helhetsbedömning som görs. Uppföljning och utvärdering genomförs med syfte att utveckla verksamheternas kvalitet och nå ytterligare förbättrad måluppfyllelse.

Resultat 2016