logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08 522 426 26

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Om skolan

Resarö skola är en kommunal F-6 skola

Skolan byggdes 1980, då var det en klass i varje årskurs. Under år 2000 byggdes skolan ut för att rymma fler elever och klasser. Idag har skolan drygt 450 elever och av dessa går ungefär 300 elever på våra fritidshem.

Vi arbetar målmedvetet med att våra elever ska få en bra start med sin skolgång.

 

Trygghet

För oss är det viktigt att barnen känner sig trygga i skolan. Trygga därför att de har vetskap om att vi gemensamt arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling.

 

Roligt att gå till skolan

Vi vill också att barnen ska se fram emot och tycka det ska vara roligt att gå till skolan. Roligt för att skolan är en plats där eleverna möts av höga förväntningar, där de uppmuntras till att lära nytt och där de utmanas på sin egen nivå. Tillsammans med eleverna arbetar vi utefter vår värdegrund och våra tre ledord: ansvar, ärlighet och respekt. 

 

Skolråd

Resarö skola har ett par aktiva råd som träffas regelbundet. I råden finns representanter från skolans alla klasser. Till elevrådet kommer frågor från klassråden. Frågor om till exempel skolgårdens utformning, vilka regler vi ska ha på skolan eller om vi ska anordna en talangjakt.

 

​Miljörådet

Miljörådet arbetar för att både följa upp skolans pågående miljöarbete och för att utveckla nya smarta lösningar. Idag har Resarö skola utmärkelsen Grön flagg som ett tecken på vårt pågående arbete för att höja miljömedvetenheten.