logo

Kontakta oss

Besöksadress

Överbyvägen 1

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Enheten barn- och elevstöd

Enheten för barn- och elevstöd har som uppdrag att samarbeta i form av stöd och utveckling med Vaxholms kommunala och privata förskolor, grundskolor.

Enheten består av följande funktioner:

  • Controller särskilt stöd
  • Talpedagog konsultativ i hörselfrågor
  • Specialpedagog

Övrigt samarbete

Barn- och elevstöd samarbetar även med olika utbildningsenheter (förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, komvux, lärvux, särskolor, särvux, specialskolor och resursskolor) utanför kommunen där Vaxholms elever i behov av särskilt stöd går oavsett om dessa är i kommunal eller i privat regi.