logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Skolskjuts i grundskolan

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan om sådan behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning hos elev
  • annan särskild omständighet

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2017/2018 ska vara inkommen till utbildningsförvaltningen senast den 19 maj 2017 för resor med start från och med höstterminen 2017. Ju tidigare du skickar in din ansökan ju snabbare kan vi ge besked om rätten till skolskjuts. Sent inkomna ansökningar behandlas med förbehållet att handläggningstiden kan dröja.

 

Elever som är berättigade till skolskjuts med busskort på grund av att avståndskravet uppfylls behöver inte ansöka om skolskjuts. Avståndskrav för elever i:

  • årskurs 2: 2 km 
  • årskurs 1-3: 3 km
  • årskurs 4-9 : 4 km


Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller rätten till skolskjuts, vilket kan innebära att vissa elever får skolskjuts trots att de har kortare skolväg än vad föreskrifterna säger. Det kan också innebära att ett område behandlas restriktivt och att ingen elev inom området får skolskjuts trots att en del elever har så lång skolväg att de enligt avståndsreglerna har rätt till skolskjuts.

 

Ansökan krävs alltid vid svåra trafikförhållanden, växelvisboende, funktionsnedsättning eller särskilda skäl. Vaxholms stads riktlinjer för skolskjuts och blankett för ansökan om skolskjuts hittar du i rutan Relaterad information ovan.

 

Vid frågor om skolskjuts, vänligen maila skolskjuts@vaxholm.se.

 

Skolskjutsens genomförande

Bedömningen av om en elev är berättigad till skolskjuts utgår normalt från elevens folkbokföringsadress. Skolskjuts kan ske genom: 

 

  • allmän linjetrafik (utförs av Stockholms lokaltrafik (SL), Waxholmsbolaget)
  • särskild skolskjuts (buss, taxi, båt)

 

Buss

Busskorten (SL Accesskort) distribueras till skolskjutsberättigade elever av utbildningsförvaltningen. Elever som har rätt till skolskjuts med busskort på grund av avståndet till skolan behöver inte ansöka om skolskjuts. För elever i behov av skolskjuts med busskort på grund av växelvis boende, svåra trafikförhållanden eller av särskilda skäl krävs en ansökan. Svåra trafikförhållanden föreligger bland annat på Rindö, Skarpö, Bogesund och Karlsudd.


Borttappat färdbevis

Vaxholms stad ersätter inte borttappade färdbevis. För att färdbeviset ska omfattas av SL:s förlustgaranti krävs att vårdnadshavare eller elev registrerar färdbeviset på Mitt SL. Läs mer om SL:s förlustgaranti på www.sl.selänk till annan webbplats.

 

Taxi

Skolskjuts anordnas med taxi för elever i behov av särskilt stöd eller vid svåra trafikförhållanden (avsaknad av trottoar eller dylikt).

 

Från och med den 1 juli 2015 har Vaxholms stad Sverigetaxi (tidigare Taxi020) som leverantör. Leverantören ska alltid kontaktas vid avbokning av taxiresa.

 

Tel: 08-632 90 50

E-post: planering@sverigetaxi.se

Hemsida: https://www.sverigetaxi.se/


Ö-kort

För boende på samtliga öar utom Tynningö tillhandahålls skolskjuts genom Ö-kort. Ö-korten har en giltighetsperiod på ett kalenderår och beställs av utbildningsförvaltningen omkring den 1 november. Korten skickas direkt hem till de elever i grundskolan och gymnasieskolan som är berättigade till skolskjuts.


Borttappat färdbevis

Vaxholms stad ersätter inte borttappade färdbevis. För att färdbeviset ska omfattas av SL:s förlustgatanti krävs att vårdnadshavare eller elev registrerar färdbeviset på Mitt SL.

 

Elever från Tynningö - ungdomsbiljett för båt

Elever bosatta på Tynningö kan ansöka om skolskjuts med båt, ungdomsbiljetter (även kallade båtkort). Ungdomsbiljetterna gäller i sex månader. Ansökan krävs dock endast för ett läsår i taget. Beviljat båtkort skickas ut till berättigade elevers folkbokföringsadress i god tid innan terminsstart. Var uppmärksam på att båtkortet måste aktiveras inom 60 dagar för att vara giltigt under hela terminen. Kortet aktiveras när det används första gången.

 

För mer information vänligen kontakta Waxholmsbolaget.

Telefon: 08-600 10 00

Hemsida: www.waxholmsbolaget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dela sidan