logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Skolskjuts i grundskolan

 

Nu kan du ansöka om skolskjuts inför läsåret 2018/2019. För att få ett beslut innan skolstart måste du ansöka om skolskjuts senast den 20 maj. Du hittar ansökan nedan under Relaterad information.

Observera att: inför läsåret 2018/2019 kommer Utbildningsförvaltningen inte att skicka ut några SL-kort per automatik som man gjort tidigare läsår. Det innebär att alla måste ansöka om skolskjuts till grundskolan, oavsett reseform.

 

Via ansökningsformuläret hittar du också till förhandsprövning. Där har den som är intresserad möjlighet att förhandspröva om skolskjuts anordnas från sin hemadress. Se mer information via länken till ansökan om skolskjuts.

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan om sådan behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning hos elev
  • annan särskild omständighet

 

Avståndskrav för elever i:

  • årskurs F: 2 km 
  • årskurs 1-3: 3 km
  • årskurs 4-9 : 4 km


Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller rätten till skolskjuts, vilket kan innebära att vissa elever får skolskjuts trots att de har kortare skolväg än vad föreskrifterna säger. Det kan också innebära att ett område behandlas restriktivt och att ingen elev inom området får skolskjuts trots att en del elever har så lång skolväg att de enligt avståndsreglerna har rätt till skolskjuts.

 

Vaxholms stads riktlinjer för skolskjuts är underlag för bedömning. Se relaterad information.

 

Ansökan görs i e-tjänsten ovan.

 

Vid frågor om skolskjuts, vänligen maila skolskjuts@vaxholm.se.

 

Skolskjutsens genomförande

Bedömningen av om en elev är berättigad till skolskjuts utgår normalt från elevens folkbokföringsadress. Skolskjuts kan ske genom: 

 

  • allmän linjetrafik (utförs av Stockholms lokaltrafik SL, Waxholmsbolaget)
  • särskild skolskjuts (taxi, båt)

 

Buss

Busskorten (SL Accesskort) distribueras till skolskjutsberättigade elever av utbildningsförvaltningen.


Borttappat färdbevis

Vaxholms stad ersätter inte borttappade färdbevis. För att färdbeviset ska omfattas av SL:s förlustgaranti krävs att vårdnadshavare eller elev registrerar färdbeviset på Mitt SL. Läs mer om SL:s förlustgaranti på www.sl.selänk till annan webbplats.

 

Taxi

Skolskjuts anordnas med taxi för elever i behov av särskilt stöd eller vid svåra trafikförhållanden (avsaknad av trottoar eller dylikt).

  

Tel: 08-632 90 50

E-post: planering@sverigetaxi.se

Hemsida: https://www.sverigetaxi.se/


Ö-kort

För boende på samtliga öar utom Tynningö tillhandahålls skolskjuts genom Ö-kort. Ö-korten har en giltighetsperiod på ett kalenderår. Berättigade till Ö-korten har fått information från utbildningsförvaltningen om att göra en ansökan via Waxholmsbolagets hemsida för kalenderåret 2018. Waxholmsbolaget skickar sedan Ö-korten till er folkbokföringsadress.


Borttappat färdbevis

Vaxholms stad ersätter inte borttappade färdbevis.

 

Elever boende på Tynningö - ungdomsbiljett för båt

Elever bosatta på Tynningö kan ansöka om skolskjuts med båt, ungdomsbiljetter (även kallade båtkort). Ungdomsbiljetterna gäller i sex månader. Ansökan krävs dock endast för ett läsår i taget. Beviljat båtkort skickas ut till berättigade elevers folkbokföringsadress i god tid innan terminsstart. Var uppmärksam på att båtkortet måste aktiveras inom 60 dagar för att vara giltigt under hela terminen. Kortet aktiveras när det används första gången.

 

För mer information vänligen kontakta Waxholmsbolaget.

Telefon: 08-600 10 00

Hemsida: www.waxholmsbolaget.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

Sidan publicerades: 2018-12-20