logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Funktionsnedsättning

Om ditt barn har en funktionsnedsättning har du rätt att få stöd så att barnet kan uppnå målen med undervisningen.

 

Det kan även kallas funktions-förmågor. Barn med ochutan funktionsnedsättningar av olika slag går idag oftast i samma klass. 

Ibland behöver barn med funktionsnedsättning gå i särskilda klasser, eller skolor som är speciellt avpassade fysiskt och pedagogiskt. I integrerade klasser behöver många barn särskilda insatser och stödåtgärder, för att bli mer självständiga och klara av sitt skolarbete.

Fysisk anpassning av lokaler

För att personer som har en funktionsnedsättning ska ha tillgång till Vaxholms stads tjänster och service behöver lokaler, byggnader och gator vara tillgängliga och fysiskt anpassade. Dessvärre har ofta skolor och klassrum bristande fysisk tillgänglighet. Detta har direkt påverkan på hur barnen klarar av sin skoldag – särskilt barn med funktionsnedsättningar av olika slag.

 • Upplever du och ditt barn något av nedanstående i ditt barns skola så behöver skolan anpassa sina lokaler för att öka den fysiska tillgängligheten:
 • Psykiska påfrestningar som orsakas av skolans miljö (som till exempel buller, ekon, dålig ventilation och överbelamrade klassrum).
 • Fysiska hinder (till exempel dålig belysning, trappor, tunga dörrar, höga trösklar och avsaknad av automatiska dörröppnare).

Hjälpmedel

Hjälpmedel är olika produkter som är skapade för att stödja personer med funktionsnedsättning, men det kan också vara olika metoder eller moderna tekniska hjälpmedel. Nästan 10 procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel dagligen för att minska svårigheterna som kan uppstå vid en funktionsnedsättning. 


Hjälpmedel ska:

 • förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga
 • förbättra eller bevara funktion eller förmåga
 • kompensera försämrad eller förlorad funktion
 • öka förmågan att klara det dagliga livet

Det finns massor av praktiska hjälpmedel och smidiga lösningar som kan underlätta för ditt barn, både i skolan, på fritiden och i hemmet. Rektorn och skolpersonalen är skyldiga, att se till att ett barn får de hjälpmedel som krävs för att öka dess självständighet och förutsättning att klara av skolarbetet. Men skolpersonal har inte alltid kunskap om alla möjligheter som finns, så du som förälder behöver ofta själv göra en efterforskning. En del hjälpmedel kan du låna genom att kontakta vårdcentralen. Andra hjälpmedel, som inte kräver särskild träning eller kunskap för att användas, kan köpas på apotek och i specialbutiker.


I många fall är en bärbar dator eller i-Pad ett användbart hjälpmedel, eftersom det finns specialanpassade datorprogram för de flesta funktionsnedsättningar. Däremot är det så pass individuellt vilka hjälpmedel en person behöver, och det kommer nya hjälpmedel hela tiden, så är det svårt att göra en aktuell lista.


För att få reda på vilka hjälpmedel som just ditt barn kan ha nytta av så kan du kontakta:

 • Landstinget (har ansvar för hjälpmedel som behövs i det dagliga livet).
 • Hjälpmedelcentralen (ger rådgivning, konsultation vid utprovning och specialanpassning av hjälpmedel)
 • föreningar, organisationer och intressegrupper
 • en arbetsterapeut (via remiss från din vårdcentral)
 • föräldrar till barn som har samma funktionsnedsättning som ditt barn

 

Sidan publicerades: 2019-03-06