logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vaxholms stads hörselprojekt

Enheten för stöd och utveckling på Vaxholms stads Utbildningsförvaltning genomförde ett projekt som hade arbetsnamnet ”Vaxholms hörselprojekt”.

Projektet som projektform är avslutat. Arbetet fortgår och vidareutvecklas.

Alla skolor i Vaxholm har försetts med minst två undervisningslokaler som är ljudanpassade. I två skolor finns ljudutjämningssystem. Många pedagoger har fått utbildning i TAKK.

Pedagog som är konsultativ i hörselfrågor, finns tillgänglig för skolor och förskolor. 

Målet med projektet

Målet med projektet är att elever med hörselnedsättning och elever med grav språkstörning som använder sig av teckenspråk, ska få bästa möjliga förutsättningar att nå utbildningens mål. Målet är också att elever med nämnda svårigheter ska få ultimata möjligheter, att utifrån sina förutsättningar, utveckla sina egna förmågor och ett fungerande samspel med vuxna och barn i sin omgivning.

 

Inkluderingen ska möjliggöras genom samarbete mellan Barn- och elevstöd, grundskolornas pedagoger, skolsköterskor och rektorer, samt extern konsultativ samverkan.

 

Länkar

Länkar för dig som söker information om och för

döva/ hörselskadade och personer med språkstörning

Appar

Ljud/decibelmätare

Teckenspråkslexikon

Distanskurser i teckenspråk

Öva tecken och teckenspråk på nätet

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gw7qoPsWGzXoBi7-59SHf2aHsIaWJGM

 

Sidan publicerades: 2018-08-07