logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Skol- och familjestödet

Som en del i Öppenvårdsverksamheten

Skol- och familjestödet arbetar förebyggande på uppdrag från skola, familjer och socialtjänst.

Utifrån elevens, familjens och skolans behov

Skol- och familjestödet arbetar med att utveckla och samordna nätverk och resurser inom skola, familj och barnet/ungdomen själv. 


Arbetet med eleverna och deras familjer kan se olika och kan bestå av familjesamtal, individuella stödkontakter för barnet/ungdomen, ART-träning och nätverksmöten.