logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Tillgänglig utbildning

Inom skola och barnomsorg har vi ett stort ansvar att tillgodose alla barns och elevers behov.

Att anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barns och elevers behov, är en ständigt pågående process.

 

Barn och elever kan behöva extra anpassningar och särskilt stöd i skolan eller förskolan. Lärmiljön ska också i sin helhet avpassas, så den möjliggör förutsättningar för delaktighet och inkludering för alla barn och elever.


Det finns föreningar och intressegrupper som både och hjälper till att stötta och att ta till vara styrkor hos personer med olika funktionsförmågor.


Föreningar


Srf Synskadades riksförbund http://www.srf.nu/länk till annan webbplats


hrf Hörselskadades riksförbund https://hrf.se/länk till annan webbplats


DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning http://www.dhb.se/länk till annan webbplats


RBU Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar http://www.rbu.se/länk till annan webbplats


Handikappförbundet http://www.handikappforbunden.se/


DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder http://dhr.se/blog/category/startsidalänk till annan webbplats


Riksförbundet attention http://attention-riks.se/länk till annan webbplats


Svenska dyslexiföreningen http://www.dyslexiforeningen.se/länk till annan webbplats


Dyslexiförbundet http://dyslexi.org/länk till annan webbplats


Autism & asbergerförbundet http://www.autism.se/länk till annan webbplats


Afasiförbundet i Sverige http://www.afasi.se/Grupper på ex. Fb

Neuropsykiatrisk mediabevakning

Språkstörning tala, lyssna, förstå

ADHD appar


Övr. för inf.

Biblioteket

Vårdguiden

Ljudskolan http://www.ljudskolan.se/


 

Sidan publicerades: 2019-07-29