logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 709 33

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Vilket stöd finns det?

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker.

Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden. Det är rektorn på din skola som beslutar om du kan få särskilt stöd.

Specialpedagoger, extralärare eller elevassistenter

Många skolor har specialpedagoger eller speciallärare, det vill säga lärare som har särskild utbildning kring barn med särskilda behov. Specialpedagogen ger stöd både till barnet och till läraren, bland annat genom att utföra det som står angivet i ett åtgärdsprogram.


Ibland kan inte en ensam lärare ge alla barn i en klass det stöd de behöver. Då kan skolan lösa det genom att ha en extralärare i klassrummet, under en viss tid eller under vissa lektioner. En extralärare passar bra i de fall där några få barn behöver extra stöd i ett visst ämne (till exempel i matematik eller svenska). Det är vanligt att extraläraren ger sådant stöd i särskilda grupper.


Ett tredje alternativ är att ha en elevassistent. En elevassistent kan stödja ett eller flera barn på samma gång, och kan ha ett flertal olika uppgifter. En elevassistent kan till exempel:

  • hjälpa barnet och assistera läraren under lektionerna
  • hjälpa till att komma ihåg vad barnet behöver göra och hur det ska göras
  • hjälpa barnet att skapa struktur i skoldagen
  • underlätta vid och uppmuntra social kontakt
  • påminna barnet om att ta eventuella mediciner

 

Anpassning av läromedel och undervisningsmetod

Läromedel behöver inte bara vara skolböcker med tryckta bokstäver. Det finns mängder av datorprogram, appar, ljudböcker och läromedel på punktskrift och teckenspråk.


Att erbjuda extralektioner för de barn som behöver extra stöd i skolarbetet är ett sätt att anpassa undervisningen. Även lärarens undervisningsmetod kan anpassas för att underlätta för barn med särskilda behov.


Exempel på anpassad undervisningsmetod: Många barn har svårt att överblicka ett helt uppslag med uppgifter och fakta. För att underlätta för dessa barn kan man som lärare (eller förälder) klippa ut olika delar av sidor och klistra upp på ett annat papper/dokument – så barnen får chans att läsa, processa och ta till sig en sak i taget.

 

Läxhjälp

Många bibliotek erbjuder läxhjälp för dig som studerar – oavsett om du studerar på grundskola, gymnasiet eller Komvux. De som hjälper dig kan vara andra studenter, volontärer från olika föreningar eller bibliotekspersonal. På bibliotekens webbplatser kan du se vilka bibliotek som erbjuder läxhjälp.

 

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus har rätt att få så kallad sjukhusundervisning. Undervisningsformen finns för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola som ligger på sjukhus och därmed inte kan delta i undervisningen på sin skola.  Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov, och kan vara enskild eller i grupp för att inge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska eventuell oro.

 

Sidan publicerades: 2019-07-29