logo

Kontakta oss

Besöksadress

Kommunhuset
Eriksövägen 27B

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Studie- och yrkesvägledning

Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 – 19 år

Kommunens aktivitetsansvar finns till för dig som är mellan 16 – 19 år och som lämnat grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning.

 

I Vaxholm stad arbetar en studie och yrkesvägledare med det kommunala aktivitetsansvaret.

 

Verksamheten syftar till att stärka ungdomar som inte studerar, och som står utanför sysselsättning till att bli motiverade till utbildning och arbete.

Inom den verksamheten erbjuds ungdomar och deras föräldrar samtal och stöd vad gäller utbildning och arbetsmarknad.


I samtalen pratar vi om olika möjligheter och aktiviteter för att tillsammans hitta verktyg till fortsatta studier, praktik, eller kontakter inom arbetslivet. De insatser och stödåtgärder som tillsätts är individuella utifrån ungdomens behov och förutsättningar. I verksamheten finns idag inga färdiga praktikplatser eller arbeten att tillgå.


Verksamheten samarbetar med gymnasieskolan samt de eftergymnasiala utbildningsformer som finns, men också med många andra aktörer för att kunna möta olika sökandes behov. Några av dessa aktörer är barn- och elevstöd Vaxholm stads utbildningsförvaltning, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, BUP, och Habiliteringen.


Ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetssansvar och är mellan 18 – 20 år har möjlighet att studera på folkhögskola som ett alternativ till gymnasieskolan. Se Vaxholms stads riktlinjer för gymnasiestudier på folkhögskola för mer information.


För mer information om studie- och yrkesvägledning kontakta:

Monica Lalander, Studie- och yrkesvägledare

Utbildningsförvaltningen Vaxholm Stad

Telefon: 08 -541 708 49

Dela sidan