logo

Kontakta oss

Besöksadress

Hamngatan 52

Telefon

08-541 708 87

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Ungdomsgård och kaféverksamhet

Under många år har fritidsgårdsverksamhet bedrivits på Storstugan. Verksamheten ligger delvis just nu vilande men startar upp igen under läsåret 2018/2019.


Under höstterminen har verksamheten enbart varit förlagd till Kronängsskolan som håller skolans kafé öppet under skoltid. På kaféet kan eleverna handla enklare förtäring, spela spel eller prata med en närvarande vuxen. Kaféet är en samlingspunkt för elever under raster.

 

Utbildningsförvaltningen planerar att starta ungdomsfritidsverksamhet under läsåret. Verksamheten ska bedrivas i trygga och drogfria miljöer och syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten. Aktiviteterna ska genomföras där ungdomarna är och vill ha den. Det vill säga uppsökande och mobil i samverkan med andra lokala verksamheter och föreningslivet.

 

Ungdomsfritidsverksamheten är också ansvarig att planera aktiviteter vid större helgdagar eller andra tillfällen som innebär att ungdomar är lediga och träffas kvällstid, som Valborg och skolavslutning (FEAST).

 

Ungdomsfritidsverksamheten ska:

  • bygga på allas lika värde där alla bemöts med respekt, hänsyn och tolerans
  • erbjuda en miljö och aktiviteter som är tillgängliga för alla ungdomar
  • stärka ungdomars självkänsla
  • stärska ungdomarnas lust att delta varför verksamhet och aktiviteter planeras tillsammans med ungdomarna
  • erbjuda möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter
  • erbjuda närvarande vuxna som låter alla ungdomar känna sig sedda och hörda, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet

 

Vi återkommer med mer information kring eftermiddags- och kvällsaktiviteter.


 

 

 

Sidan publicerades: 2019-03-05