logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Bygga, bo och miljö

Här hittar du information om sådant som rör ditt boende samt kan läsa mer om stadens planarbete.

Ta del av energispartips, klimatrådgivning och brandskydd, läs mer om bygglov och återvinning, kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete samt bestämmelser kring naturvård och lantbruk. Du kan också hålla koll på våra större stadsbyggnadsprojekt och pågående detaljplaner.

 

Stadsbyggnadsprojekt

 

Bygglov och anmälan

 

Hållbar livsstil

 

Avfall och återvinning

 

Frågor och svar

Det finns inga artiklar att visa

Nyheter

 • 14 januari 2020
  Barnkonventionen för föreningar
  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär bland annat att föreningar ska utgå ifrån barnkonventionen i sina verksamheter.
 • 13 januari 2020
  Takarbeten på Vaxö skola
  Arbetet med att byta tak på Vaxö skola har nu kommit till den tredje och sista etappen.
 • 09 januari 2020
  Föroreningar av olja utreds
  Under onsdagen 7/1 konstaterades olja i slänten och i vattnet nedanför Norrbergsskolans tomt. Vaxholms stad utreder var oljan kommer från och berörda myndigheter såsom Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor, Kustbevakningen och räddningstjänsten är inkopplade.
 • 30 december 2019
  Bostadstillägg för pensionärer
  Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Från januari 2020 tillämpas nya regler för att beräkna bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör vem som kan få bostadstillägg.
 • 23 december 2019
  Beslut om Resarö mitt
  Efter 15 års förarbete har äntligen en detaljplan antagits för Resarö mitt. Tanken är att förbättra trafiksäkerheten och förtydliga trafiksituationen bland annat genom att bygga en cirkulationsplats, nya busshållplatser och utbyggd gång- och cykelväg.