logo

Kontakta oss

Besöksadress

Sågvägen 2
184 86 Åkersberga

Telefon

08 - 540 835 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Avfall och återvinning

Roslagsvatten AB ansvariga för avfall och återvinning i Vaxholm. Återvinning av förpackningar sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Roslagsvatten hämtar sopor, grovsopor, hushållsavfall samt latrin, slam och fett. De tar även fram
förslag till avfallsplaner, avfallstaxa och avfallsföreskrifter i samråd med kommunen.


Frågor om avfallshanteringen och avfallstaxan ställs till Roslagsvatten:

Telefon 08- 540 835 41

E-post:

vaxholmavfall@roslagsvatten.selänk till annan webbplats

 

Öppettider: måndag-fredag 08:00-16:00

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Ny avfallsplan och avfallsföreskrifter för Vaxholms stad antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2013.

 

Brännbart avfall

Brännbart hushållsavfall är det avfall som i vanliga fall uppkommer i hushållet (matavfall, textil, uttjänta kläder, hushållspapper, tamponger, blöjor, cigarettfimpar, dammsugarpåsar, kondomer mm) och brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startar. Det kan du lägga i din soppåse.

 

Matavfall

Matavfall kan vara kött, fisk, kaffesump, grönsaker, pasta etc. Vid rötning av matavfall utvinns energin i materialet och omvandlas till fordonsgas. Det rötslam som kvarstår blir biogödsel som kan användas som gödningsmedel på åkrar och i skogen. Fordonsgasen ersätter bensin och diesel, medan biogödsel ersätter konstgödsel.

 

Införandet av matavfallsinsamling sker områdesvis med start våren 2014.

 

Du kan hämta matavfallspåsar på följande platser:

  • ICA Resarö
  • Statoil
  • ÅVC Eriksö
  • Coop

 

Samlare för småelektronik

I Vaxholms stad finns det behållare där du kan lämna småelektronik, så kallade Samlare. Här kan du lämna dina glödlampor, lågenergilampor, lysrör, batterier och smått elektronikavfall.

 

Här finns samlare:

  • ICA Supermarket Waxholm
  • ICA Resarö

 

Övrigt avfall

Övrigt avfall så som möbler, skrot, farligt avfall mm tas emot vid återvinningscentralen på Eriksövägen 2.

 

Återvinningscentralens öppettider finns angivna på Roslagsvattens webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Återvinning

Det allra bästa ur miljösynpunkt är att undvika avfall genom att konsumera smartare och återanvända våra prylar så länge det går, men även om vi försöker tänka på detta så kan vi inte undvika att avfall uppstår. Förpackningar, tidningar och trasiga elektronikprylar är exempel på avfall som är svårt att undvika. Det bästa vi kan göra är att återvinna dessa produkter.

 

Avfallstrappan visar vägen för hur EU:s medlemsländer ska ta hand om avfallet som uppstår. Ju högre upp i trappan vi befinner oss desto bättre. När vi låter bli att köpa en produkt som vi egentligen inte behöver befinner vi oss högst upp i trappan, och när vi återvinner olika material står vi på det tredje trappsteget.

 

EU:s avfallstrappa