logo

Kontakta oss

Besöksadress

Sågvägen 2
184 86 Åkersberga

Telefon

08 - 540 835 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Källsortering och återvinning

Källsortering är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. När du sorterar och lämnar ditt avfall till återvinning kan det bli till nya produkter.

Vårt sätt att leva belastar både naturen och de resurser som vi alla är beroende av. Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i
Sverige skulle vi behöva fyra jordklot! Därför är det viktigt att hushålla med jordens resurser. När vi återanvänder material slipper nya
naturresurser utvinnas.

Det är du som är ansvarig för att ditt hushållsavfall ska sorteras. Det
sorterade avfallet ska hanteras och transporteras bort från fastigheten
på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte
uppstår.


Har du hela och rena saker är det mest miljövänligt att lämna/sälja vidare dem till någon annan som kan ha användning för sakerna.

 

Sidan publicerades: 2019-02-06