logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Elda utomhus

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Tänk också på grannarna så att röken inte stör.

Elda på sin egen tomt, vad gäller?

Enligt Vaxholms lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjuden inom områden med detaljplan. I Vaxholmskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan se se vilka områden som är detaljplanelagda.

 

Eldnings av trädgårdsavfall som inte kan komposteras (kvistar och grenar) är dock tillåten under perioden 30 september - 2 maj om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller att miljön utsätts för skada eller olägenhet.

 

När du eldar sker det alltid under eget ansvar. De som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat samt att eldandet inte leder till besvär för andra. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker.

 

Brandrisk och eldningsförbud

Ta hänsyn till din omgivning! Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda ett eldningsförbud. För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare för information.

 

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39

 

Vill du veta mer om när eldningsförbud råder kan du även ladda ner appen Eldning ute till Android eller Iphone. För mer information kring eldning kan du vända dig till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Storstockholms brandförsvar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Behöver du verkligen elda?

Det finns bra alternativ till att elda. Bor du i Vaxholm kan du utan kostnad lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen på Eriksövägen. Det går dock inte att lämna stubbar utan dessa kan du istället lämna mot en avgift på SÖRAB:s anläggningar eller beställa hämtning från en valfri entreprenör.

 

 

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan.

Trädgårdsavfall ska i första hand omhändertas på den egna fastigheten genom kompostering. Trädgårdsavfall kan också köras till en återvinningscentral eller hämtas av kommunens avfallsentreprenör. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annan mark.

 

Allemansrätten och eldning

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I broschyren Eldning och allemansrättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

 

Att tänka på vi eldning utomhus

  • Eldning sker alltid under eget ansvar.
  • Kontrollera först om länsstyrelsen eller räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud.
  • Elda inte vid stark vind.
  • Elda inte i närheten av elektriska luft- eller markledningar!
  • Elda inte i närheten av byggnader. Närmaste avstånd till en byggnad bör vara 50 meter.
  • Elda inte när det är mörkt ute.
  • Se till att ha nödvändiga redskap till hands, till exempel en hacka, spade eller kratta och en hink vatten för att kunna släcka om olyckan är framme.
  • Bevaka elden till dess risken för att den ska sprida sig har upphört.
  • Kontrollera askhögen efter eldning för att förhindra glödbrand. Häll vatten på askan eller täck den med jord. Elden kan ha gått ner en bit i marken så använd mycket vatten och försäkra dig om att den är helt släckt innan du lämnar den.
  • Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

 

Sidan publicerades: 2018-11-07