logo

Kontakta oss

Besöksadress

Eriksövägen 27

Telefon

08-541 708 00

Har du frågor om innehållet på den här sidan

Fyrverkerier

Fyrverkerier hör ihop med festligheter, men den som ansvarar för att tända fyrverkerier bör ta uppgiften på stort allvar.

Hur fungerar fyrverkerier?

Det finns fyrverkerier som skjuts upp i luften och sådana som ska stanna kvar på marken.


Även smällare definieras som fyrverkeriprodukter och dess huvudsakliga effekt består att knall. I stort sätt alla smällare är förbjudna i Sverige utom s.k. Ryska smällare som ger en mildare ljudeffekt.

Vilka fyrverkeriprodukter är godkända?

Finns två olika godkännandesystem, nationella och EU-gemensamma. Detta beror på att införlivandet av EU-bestämmelser, pyroteknikdirektivet, sker stegvis under en övergångsperiod fram till sommaren 2017.
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,länk till annan webbplats testar alla produkter som ska ut på den svenska marknaden. De granskar även dokumentation för olika fyrverkeriprodukter såsom konstruktion, vilka kemikalier produkten innehåller etc. Produkten ska ha en etikett som ska innehålla bruksanvisning, åldersgräns samt MSB:s godkännandenummer.


I Sverige godkända fyrverkeriprodukter har följande godkännandenummer av formatet: SE-xx.15x.xx.xxx


Fyrverkeriolyckor och hur kan vi förhindra dessa?

Fel använda fyrverkerier orsakar drygt 150 bränder årligen i Sverige och de flesta händelser sker i samband med nyårsfirande. Cirka 200 människor skadas årligen så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Det finns en 18-årsgräns för hantering av fyrverkerier men tyvärr är det ofta barn och ungdomar som skadas i fyrverkeriolyckor. Langning av fyrverkerier till underåriga måste upphöra om olyckorna bland denna åldersgrupp ska minska.


En annan stor orsaksfaktor är att fyrverkerierna ofta hanteras av personer som är berusade och därmed blir hanteringen inte betryggande.


Allmänt om fyrverkeriolyckor kan du läsa mer om på → MSB:s webbplats om olyckor och fyrverkerier.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du kan även ladda ner följande broschyr → 10 råd för ett säkrare fyrverkeri.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterÅldersgräns 18 år

För att få köpa, inneha, använda eller befatta sig med fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år.


Måste man ha polistillstånd för att skjuta fyrverkerier?

Rent generellt behövs det inte tillstånd för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Dock säger ordningslagen att man ska ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”.


Om du är osäker så rådgör med Polisen och sök eventuellt tillstånd. Det är Polisen som i sådana fall utfärdar ett sådant tillstånd.


När man vill använda fyrverkerier inomhus, t.ex. vid evenemang och konserter krävs det vanligtvis tillstånd enligt ordningslagen Det finns risker att hantera explosiva varor inomhus och därmed måste en pyrotekniker bedöma riskerna. Anlita en pyrotekniker som hur en sådan ansökan ska gå till.

Det krävs inget tillstånd för partypoppers, tomtebloss, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus. Dock måste dessa hanteras varsamt eftersom brännbart material antänds lätt vid kontakt med sådana artiklar.


Svävande lyktor

Användandet av svävande lyktor, ofta kallade thailyktor (kom loy), blir alltmer vanligt i samband med någon typ av högtidsfirande.


Lyktorna kan vara ett tyst alternativ till fyrverkerier vid nyårsfirande, men även de har sina risker. Du kan läsa mer om svävande lyktor på Storstockholms brandförsvars webbsidalänk till annan webbplats eller på Transportstyrelsens webbsida.länk till annan webbplats